Virtuaalista opetusmateriaalia valmistunut

Metsäkoulutus ry ja Keuda kehittivät yhteistyössä 3DBearin kanssa virtuaalisia oppimisympäristöjä metsänkäsittelyn harjoitteluun ajasta ja paikasta riippumatta. Hankkeessa tuotettu virtuaalinen opetusmateriaali monipuolistaa metsäalan lähi- ja etäopetusta, sekä täydentää simulaattorien avulla tapahtuvaa oppimista metsäkoneilla. Hankkeessa kehitettiin harjoitteet ala- ja yläharvennuksen harjoitteluun, istutuspaikan valintaan, jatkuvan kasvatuksen metsän periaatteen ymmärtämiseen sekä virtuaalinen metsäkoneen ajoonlähtötarkastus.


Toteutettu sisältö metsänkäsittelyyn. Opiskelija harjoittelee metsän harventamista ala- tai yläharvennuksen periaatetta noudattaen mobiililaitteella.
 

Virtuaaliset oppimisympäristöt mahdollistavat mm. lukuisat harjoittelukerrat opiskelijoille, mikä ei tavanomaisen opetusajan puitteissa ole mahdollista. Keudan puolelta kehityksessä mukana ollut Vesa Tanttu näkee tämän tuovan lisäarvoa opetukseen. Juha Masonen Keudalta kertoo myös, että virtuaalinen metsäkoneen ajoonlähtötarkastus vastaa erinomaisesti tarkoitustaan palvella opiskelijoita, jotka eivät ole päässeet vielä konkreettisesti konetta käyttämään. Kun koneeseen on jo ennalta tutustuttu virtuaalisesti, on opiskelijoilla jo varmuus ja valmiudet opetustilanteessa, jolloin oppiminen tehostuu entisestään. “Harjoitteiden tekeminen virtuaalisesti voi myös auttaa erilaisia oppijoita hahmottamaan asiat paremmin”, toteaa hankkeen teknisestä toteutuksesta vastannut Sara Käkönen 3DBearilta.

Toteutettu virtuaalinen harjoite ajoonlähtötarkastukseen. Tässä tarkistetaan moottoriöljyn määrää. Sisältö on käytettävissä VR-laseilla ja verkkoselaimella.

Hanke on ollut hieno askel kohti metsäalan opetuksen monipuolistamista. Sisällön julkaisutilaisuudessa saatiin tähän vahvistusta myös opiskelijoilta, jotka totesivat mm. sisällön olevan loistava käytännönläheinen vaihtoehto teoreettiselle opetukselle sekä sen valmistavan hyvin käytännön metsäalan tehtäviin, kuten ajoonlähtötarkastuksen tekoon.

Sisältö on maksuttomasti käytössä Metsäkoulutus ry:n jäsenille.

Lisätietoa hankkeesta antaa:

Ville Manner, Toiminnanjohtaja Metsäkoulutus ry, ville.manner@metsäkoulutusry.fi

Vesa Tanttu, opettaja ja hanketyöryhmän jäsen Keudasta, vesa.tanttu@keuda.fi

Sara Käkönen, 3DBear sara@3dbear.fi

Hanketta on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi