Metsäkoulutus ry

Metsäkoulutus ry kokoaa yhteen kaikki metsäalan koulutusasteet, opiskelijat ja työelämän toimijat. Yhdessä kehitämme metsäalan koulutusta ja sen vetovoimaa. Tule mukaan toimintaan ja verkostoon vaikuttamaan metsäalan koulutuksen kehittämiseksi.

Metsäkoulutus ry on perustettu vuonna 2016. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää metsä- ja biotalousalan koulutusta valtakunnallisesti ja kansainvälisesti vastaamalla työnantajien, yrittäjien, työntekijöiden ja opiskelijoiden osaamistarpeisiin. Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on lisätä alan tunnettuutta ja verkostoitumista siten, että kehitetään eri koulutustasojen sisäistä ja välistä yhteistyötä sekä työelämäyhteistyötä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • kokoaa yhteen alan työnantajat ja muut toimijat sekä koulutuksenjärjestäjät työskentelemään osaamisen kehittämiseksi
 • parantaa alan koulutuksen asemaa, arvostusta ja vaikuttavuutta
 • koordinoi alan koulutuksen markkinointia yhdessä jäsenten ja yhteistyökumppanien kanssa
 • luo ja levittää jäsentensä kautta oppimateriaaleja sekä parhaimpia opetusmenetelmiä ja koulutustuotteita sekä niiden hallintaa ja yhteiskäyttöä
 • järjestää kokouksia, koulutusta, keskustelutilaisuuksia, tapahtumia ja asiantuntijapalveluja
 • harjoittaa julkaisu-, tiedotus- ja markkinointitoimintaa sekä antaa lausuntoja alan koulutuksen kehittämiseksi
 • luo edellytyksiä valtakunnallisille sekä jäsentensä yhteisille hankkeille, selvityksille ja tutkimuksille sekä niiden rahoituksille
 • edistää alan koulutusvientiä
 • voi ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä hallinnoida rahastoja
 • voi järjestää toimintaansa tukevia rahankeräyksiä, arpajaisia ja kilpailuja
 • voi myös muulla tavoin edistää tarkoituksensa toteuttamista