Strategia 2023-2027

Metsäkoulutus ry:n toiminta-ajatus

Metsäkoulutus ry jäsenineen on metsäalan koulutuksen kehittäjä. Yhdistys edistää metsäalan koulutusta vastaamaan työelämän osaamistarpeita, lisää koulutuksen houkuttelevuutta ja rakentaa toimijoiden yhteistyötä.

Metsäkoulutus ry:n visio vuoteen 2027

Metsäalan koulutus on arvostettua, laadukasta, houkuttelevaa ja vastaa työelämän tarpeisiin.

”Maailman parasta metsäkoulutusta!”

Metsäkoulutus ry:n strategiset painopisteet:

  • Metsäalan koulutus on vetovoimaista ja alan uramahdollisuudet tunnetaan
  • Yhdistys jäsenineen vahvistaa metsäkoulutuksen asemaa
  • Yhdistys kehittää koulutusasteiden, koulutuksen järjestäjien, työelämän ja opiskelijoiden välistä yhteistyötä
  • Jäsenten hanketoiminta on ennakoivaa, työelämälähtöistä ja vaikuttavaa
  • Yhdistyksen rahoituspohjaa laajennetaan toimintaedellytysten parantamiseksi