Strategia 2018-2022

Metsäkoulutus ry:n toiminta-ajatus:

–Metsäkoulutus ry edistää metsäbiotalouden koulutusta vastaamaan alan osaamistarpeita sekä kehittää yhteistyötä ja koulutuksen vetovoimaa.–

Metsäkoulutus ry:n visio vuoteen 2022:

–Metsäbiotalouden koulutus vastaa työelämän muuttuviin tarpeisiin.

”Maailman parasta metsäkoulutusta!”

Metsäkoulutus ry:n strategiset painopisteet:

–Metsäbiotalouden koulutus on vetovoimaista ja tarjonta kattavaa

–Yhdistyksen rahoituspohjan laajentaminen

–Jäsenistö kattaa kaikki metsäalan koulutuksenjärjestäjät

–Jäsenistön yhteistyö on tehokasta, luottamuksellista ja työnjako selkeää

–Metsäbiotalouden koulutus on arvostettu ja riittävästi resursoitu

–Yhdistyksellä on vaikuttava asema metsäkoulutuksen asiantuntijana

–Hanketoiminta on työelämälähtöistä ja innovatiivista