Päättyneet hankkeet

Log​ ​Force​ ​ja​ ​Wood​ ​Force​ ​metsäalan​ ​oppimisympäristöiksi
Timo Leinonen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Työelämä tutuksi – metsäalan työelämätaitojen opetuksen tukiverkosto

Eila Lautanen Työtehoseura

Metsäalan ammatillisen koulutuksen tuottaman osaamisen ja työelämävastaavuuden laadullisen arvioinnin tulosten jalkauttaminen oppilaitoksiin
Eila Lautanen Työtehoseura

Työturvallisuus näkyväksi osaksi metsäalan opetusta

Annukka Pakarinen Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Kasvinsuojelututkinto sähköisesti
Ari Nieminen Tapio Silva Oy

Pilottihanke DigiFMO- digimetsäkoneenkuljetuksen työnopastaja

Janne Ruokonen Tredu

Naisista voimaa metsäalalle -tutkimus
Niina Mäntyniemi Maaseutuammatti ry

Metsäalan sähköiset kurssi- ja tietokirjat kirjastoihin
Satu Rantala Metsäkustannus Oy

Metsäalan virtuaalikoulutuksen jalkauttaminen
Jani Holopainen Helsingin yliopisto

FORESTVISIT
Marjaana Suutarinen, Helsingin yliopiston koulutus ja kehittämispalvelut HY+ Oy

Metsät kasvuun – metsäoppia digitaalisesti
Tarmo Vuorenmaa Seinäjoen koulutuskuntayhtymä/Sedu

Metsä puhuu uusille osaajille – alueellisen markkinoinnin kehittäminen
Niina Mäntyniemi Maaseutuammattiin ry

Metsätalousinsinöörikoulutuksen uraseurantamittariston kehittäminen
Vastuullinen johtaja Eila Lautanen TTS Työtehoseura ry

Puunhankinnan oppimateriaalia – poistuman arviointi ja katkonnan ohjaus
Jukka Tohu TAMK

Sujuvasti metsätalousinsinööristä maisteriksi
Jarmo Mäkelä Karelia ammattikorkeakoulu

Metsä puhuu – alueellisen markkinoinnin kehittäminen
Niina Mäntyniemi Maaseutuammattiin ry

Openbio: Digitaalisen biotalous oppimisympäristön kehittäminen perustuen rajoja ylittävien osaamisverkostojen tutkimukseen ja osaamiseen
Sari Pitkänen Itä-Suomen yliopisto

Metsätalousinsinöörin uraseurantamittariston kehittäminen
Eila Lautanen Työtehoseura

Avoimet verkkokurssit (MOOC) metsä- ja biotaloudessa: Digitalisaation mahdollisuudet koulutuksessa ja opiskelijamarkkinoinnissa

Mika Rekola Helsingin yliopisto

Metsänhoidon kasvinsuojelututkinnon verkkokurssimateriaali
Ari Nieminen Tapio Palvelut Oy

Työssäoppimisen tarkistuslistan sähköistäminen
Tommi Tenhola Tapio Palvelut Oy

Suotiede – soiden käytön perusteet
Juhani Päivänen Helsingin yliopisto

Kuvallinen metsäsanasto maahanmuuttajaopiskelijoille
Timo Sadeoja Tampereen seudun ammattiopiston maahanmuuttajakoulutus

Metsäalan virtuaalikoulutuksen toteutus
Jani Holopainen Helsingin yliopiston Mixed Reality Hub

Metsätieteiden koulutuksen markkinoinnin kehittäminen
Markus Holopainen Helsingin yliopisto

Metsäalan dronekoulutuksen standardoiminen
Juho Niskala, opiskelija Helsingin yliopisto, Metsäylioppilaiden osuuskunta Uniforst

Työelämä tutuksi – metsäalan työelämätaitojen opetuksen tukiverkosto

Eila Lautanen TTS

Verkkokurssi Johdanto metsätalouteen ja metsätieteiden ajankohtaisiin kysymyksiin

Jukka Tikkanen UEF

Luonnonhoidon virtuaalisen oppimisympäristö LuHon päivitys ja ylläpito

Janne Ruokonen Tredu

Lisätietoja hankkeista: hankkeiden vastuulliset johtajat ja Metsäkoulutus ry:n toiminnanjohtaja