Ilmoittaudu 1.4. pidettävään Metsäkoulutus ry:n strategiatyöpajaan

Aika ja paikka: 1.4. klo 9.00–15.00 Metsäteollisuus ry, Snellmaninkatu 13 Helsinki. Tilaisuus on tarkoitettu Metsäkoulutus ry:n jäsenille.


Metsäkoulutus ry päivittää v. 2017 laatimansa strategian syksyn 2021 ja kevään 2022 aikana.
Uuden, vuosille 2023–2027 ajoitetun, strategian päätavoitteena on löytää jäsenistön ja
tärkeimpien sidosryhmien yhteinen näkemys yhdistyksen toiminta-ajatuksesta, visiosta 2027 ja
strategisista tavoitteista sekä painopisteistä.

Strategiatyöpajassa pohditaan jäsenkyselyn ja haastattelujen tulosten perusteella mm. seuraavia
kysymyksiä:
• Mitkä ovat Metsäkoulutus ry:n toiminnan ja kehittämisen kannalta keskeiset toimintaja kilpailuympäristön muutokset sekä jäsenorganisaatioiden odotukset?
• Miten Metsäkoulutus ry on onnistunut ensimmäisen 5 toimintavuotensa aikana – miten
nykyinen strategia on toiminut ja vaikuttanut?
• Millainen on yhdistyksen rooli ja tehtävä tulevaisuudessa, ”toiminta-ajatus ja visio
vuoteen 2027”? Mikä on yhdistyksen rooli ja paikka metsäalan koulutuksen
kehittämisessä ja edunvalvonnassa
• Millaiset strategiset päämäärät asetetaan? Kuinka varmistetaan jäsenorganisaatioiden
ja sidosryhmien sitoutuminen Metsäkoulutus ry:n kautta tapahtuvaan koulutuksen
kehittämiseen?
• Miten varmistetaan yhdistyksen toiminnan resursointi ja toiminnan vaikuttavuus?

Työpajan ohjelma:

 1. Tervetuloa ja työpajan avaus (hall. pj. Anssi Niskanen)
 2. Päivän ohjelma ja työskentely (Auros Consulting, JP Björkroth)
  • Metsäkoulutus ry:n strategiaprosessin terävä kertaus
 3. Haastattelukierroksen ja jäsenkyselyn keskeiset tulokset ja viestit (Auros ja osanottajat)
  • Havainnot ja johtopäätökset
  Lounas klo 11.00–12.00. Lounaan tarjoaa Metsäteollisuus ry.
 4. Strategiatyön lähtökohdat ja reunaehdot (Auros ja osanottajat)
  • Arvio nykystrategian toteutumisesta
 5. Metsäkoulutus ry:n SWOT (Auros ja osanottajat)
 6. Strategian ytimen hahmotus (Auros ja osanottajat)
  • Toiminta-ajatus, visio ja päämärät
 7. Alustavat keinot/toimenpiteet päämäärien saavuttamiseksi (Auros ja osanottajat)
  • Metsäkoulutus ry:n toiminnan kehittämisalueet
 8. Jatkoeteneminen ja seuraavat askeleet (Auros)
  • Välitehtävät (hallitus, toiminnanjohtaja); hallitus jatkaa strategian työstämistä
  20.4. pidettävässä kokouksessaan.
  • Ensimmäisen strategialuonnoksen valmistuttua järjestetään jäsenistölle
  kommentointimahdollisuus 2.–10.5.
 9. Työpajan päätös (Auros, hall. pj. Anssi Niskanen.)
  Ilmoittautumiset työpajaan 23.3. mennessä: ville.manner@metsakoulutusry.fi
  Ilmoitathan myös mahdollisesta ruoka-ainerajoitteista.
  Lisätietoja: ville.manner@metsakoulutusry.fi puh. 050 3315425

Strategiatyön aikataulu

1.4. klo 9.00-15.00 Strategiatyöpaja jäsenille, Metsäteollisuus ry Snellmaninkatu 13 Helsinki.

20.4 klo 10-14.00 Strategiatyöpaja hallitukselle: strategian ensimmäinen luonnos.

2.-10.5. Strategian kommentointikierros jäsenille

25.5. klo 10.00-13.00 Hallituksen kokous: Päätös strategiaesityksestä kevätkokoukselle.

16.6. klo 12.00 Yhdistyksen kevätkokous: strategiasta päättäminen