Maaperätiedon tarve kasvaa — Tapiolta uusi metsämaa-opetusmateriaali metsäopetuksen ja opettajien tueksi

Tapio julkaisi 18.2. Metsämaa ja kestävä metsänhoito-opetusmateriaalin, joka auttaa lukijaa ymmärtämään metsämaan toimintoja ja niiden yhteyttä metsänhoitoon. Metsämaa on avaintekijä, kun metsiltä halutaan yhä suurempaa kasvua, hiilensidontaa sekä monimuotoisuuden turvaamista. Maaperätiedon hallinta onkin oleellista kestävän metsänhoidon toimenpiteissä.

Metsäammattilaiset tarvitsevat helposti omaksuttavaa tietoa metsämaasta ja sen toiminnoista. Maksuton Metsämaa ja kestävä metsänhoito-opetusmateriaalin avulla lukija saa tietoa metsämaan erilaisista piirteistä ja niiden vaikutuksesta mm. ilmastonmuutokseen ja metsänhoidon käytännön toimenpiteisiin.

Materiaali on suunnattu metsäalan opettajien käyttöön, mutta sitä voidaan hyödyntää laajasti metsäalan, metsänomistajien ja jokaisen metsämaasta ja metsänhoidosta kiinnostuneen keskuudessa.

Materiaali auttaa tekemään parempia valintoja

Hankkeessa koottava tieto auttaa suunnittelemaan metsänhoidon toimenpiteet entistä paremmin ja tukee siten kestävää metsänhoitoa. Lisääntyvä tieto metsämaan hyvästä hoidosta vahvistaa metsiemme puuston kasvua.

”Materiaali kannustaa tarttumaan lapioon ja kaivamaan kuoppia. Näin päästään havainnoimaan metsää myös pintaa syvemmälle ja huomioimaan maaperän ominaisuudet metsänhoidon menetelmiä valittaessa”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Tiina Törmänen Tapiosta.

Materiaali julkaistiin Metsämaa ja kestävä metsänhoito webinaarissa

Opetusmateriaali julkaistiin 18.2.2022 pidetyssä Metsämaa ja kestävä metsänhoito webinaarissa. Webinaarissa oli mukana n. 150 osallistujaa edustaen laajasti metsä-, ympäristö- ja opetusalaa. Webinaarissa keskusteltiin metsämaatiedon hyödyntämisestä eri käyttäjänäkökulmista.

Maaperätiedon ja erilaisten maaperäaineistojen huomioiminen metsänhoidossa on keskeinen osa metsäammattilaisen tietotaitoa. Siksi metsäopetuksenkin tavoite on, että jokaisella opiskelijalla olisi yleinen perusymmärrys siitä miten metsämaa toimii ja miten se vaikuttaa puiden kasvuun ja uudistumiseen sekä myös entistä tärkeämmäksi nouseviin ilmasto- ja monimuotoisuusvaikutuksiin, kommentoi Henrik Lindberg Hämeen Ammattikorkeakoulusta.

Webinaarin esitykset sekä uusi Metsämaa ja kestävä metsänhoito-opetusmateriaali löytyy jatkossa hankkeen kotisivuilta. Tiiviin verkkosivumuotoisen opetusmateriaalin lisäksi hankesivuilta löytyy materiaalin vapaasti ladattava PowerPoint-versio, josta löytyy myös materiaalissa käytetyt lähteet sekä materiaalipankki, joiden avulla lukija voi syventää omaa osaamistaan.

Hankkeen työryhmässä on ollut mukana Metsäkoulutus ry, HAMK, Luke, METO – Metsäalan Asiantuntijat ry, Teollisuusliitto ja XAMK. Hanketta rahoitti Metsämiesten säätiö.

Lisätietoja:

Tiina Törmänen, Tapio

Metsänhoidon ilmastoasiantuntija

tiina.tormanen@tapio.fi