Metsäkoulutus ry ja hankekumppanit saivat 186 000 euroa metsäalan koulutuksen kehittämishankkeille

Metsäkoulutus ry ja hankekumppanit saivat rahoituksen seitsemälle kehittämishankkeelle vuodelle 2022. Hankkeiden yhteisarvo on 186 000 euroa. Hankkeita rahoittaa Metsämiesten Säätiö.

1. Osaamismerkki metsätieteen ajankohtaisista saavutuksista -koulutus

Jukka Tikkanen Itä-Suomen yliopisto ja Helsingin yliopisto, myönnettiin 26 000 euroa

2. Ulkomaisen työvoiman perehdytysmateriaali metsäalan istutus- ja raivaustöihin

Tarja Anttila Tapio, kesto 1.4.2022- 1.4.2023, myönnettiin 21 000 euroa

3. Koneellinen puunkorjuu -oppikirjan uudistaminen

Heikki Ovaskainen Metsäteho, kesto 1.4.2022 – 31.12.2022, myönnettiin 20 000 euroa

4. Konekoulutuksen laadun parantaminen

Anne Vaahtio Winnova Oy, kesto 1.5.2022-31.12.-2023, myönnettiin 35 000 euroa

5. Metsäalan perustutkinnon perusteiden työelämävastaavuus ja tutkinnon kehittäminen

Eila Lautanen Työtehoseura, kesto1.4.2021-31.12.2023. Myönnettiin 30 000 euroa.

Vanhoina hankkeina jatkuu ja sai rahoituksen vuodelle 2022

6. Metsäsertifiointiosaamisen kehittämisen yhteistyöhanke

Auvo Kaivola PEFC Suomi ry, kesto 1.4.2021-31.3.2023, myönnettiin 20 000 euroa

7. Hybridimallit metsäalan ammatillisessa koulutuksessa 2021 – valmistautumista koulutuksen kehityshaasteisiin 2040

Eila Lautanen Työtehoseura, kesto 1.4.2021-31.3.2023, myönnettiin 34 000 euroa