Metsälan ammatillisessa koulutuksessa pääosa koulutuksesta toteutetaan lähiopetuksena

Metsämiesten säätiön rahoittama hanke Hybridimallit metsäalan ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2021 – valmistautumista koulutuksen kehityshaasteisiin vuoteen 2040 hakee vastauksia väestönkehityksen asettamiin haasteisiin. Tavoitteena on löytää vastauksia maakunnissa sijaitsevien metsäalan oppilaitosten sekä metsäalan työpaikkojen kohtaamiseksi kasvukeskusten nuorten kanssa. Hankkeen tavoitteena on löytää kaikkein toimivimmat opetustavat ja niiden yhdistelmät sekä jakaa hyvät opetuskäytännöt koko metsäalan koulutuksen parhaaksi.

Tutkimuksesta selvisi, että pääosa metsäalan ammatillisen koulutuksen opetuksesta järjestetään lähiopetuksena. Eri opetusmenetelmien yhdistelmien-hybridiopetuksen- osuus koulutuksesta on kaksi kolmasosaa. Yksin etäopetuksena toteutettavaa koulutusta on vähän, metsäkoneenkuljettajakoulutuksessa sitä ei ole ollenkaan.

Reaaliaikaista etäopetusta käytetään alkuteorioissa. Käytännön oppiaineissa yleisintä on lähiopetuksen ja itsenäisen etäopiskelun yhdistelmä. Osa koulutuksen järjestäjistä ei toteuta lainkaan etäopetusta. Ohjaukseen perustuva opetus on käytössä pääosin työpaikalla oppimisessa sekä työelämä- ja vuorovaikutustaitojen opetuksessa.

Hankkeen kyselytutkimus toteutettiin loka-marraskuussa 2021 ja sen kohderyhmänä olivat kaikki metsäalan perustutkinnon metsäkoneenkuljetuksen osaamisalaa kouluttavat 13 koulutuksen järjestäjää ja niiden kaikki 19 toimipistettä sekä kahdeksan laadullisesti tuloksekkainta metsätalouden osaamisalan koulutuksen järjestäjää. Kyselytutkimuksella selvitettiin käytössä olevat opetusmenetelmät sekä opetuksessa hyödynnetyt verkko-oppimisympäristöt, sovellukset ja oppimateriaalit.

Hanke jatkuu keväällä 2022 tuloksekkaimpien koulutuksen järjestäjä- ja toimipistekohtaisilla syventävillä haastatteluilla ja päättyy maaliskuussa 2023 työpajoihin, minkä jälkeen julkaistaan tulosjulkaisu toukokuussa 2023.

Hankkeen on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi

Lisätietoa: Matleena Lindström, 041 7313 457, matleena.lindstrom@tts.fi ja Ville Manner, 050 3315 425, ville.manner@metsakoulutusry.fi