Metsäkoulutus ry:n ajankohtaiset

1. Koulutuksen kehittämishankkeet 2020

Metsäkoulutus ry:llä ja hankekumppaneilla käynnistyy kahdeksan koulutuksen kehittämishanketta ja niiden yhteisarvo on yhteensä 151 000 euroa. Hankkeita rahoittaa Metsämiesten Säätiö.

1. Työelämä tutuksi – metsäalan työelämätaitojen opetuksen tukiverkosto

Eila Lautanen TTS, kesto 1.4.2020 – 31.3.2021, 22 000 euroa

2. Verkkokurssi Johdanto metsätalouteen ja metsätieteiden ajankohtaisiin kysymyksiin

Jukka Tikkanen UEF, kesto 1.4.2020-31.12.2020, 32 000 euroa

3. Työturvallisuus näkyväksi osaksi metsäalan opetusta

Nina Kokkonen Hamk, 1.5.2020-30.5.2021, 25 000 euroa

4. MTI-opetuksen kehittämishanke: yhteistyötä, työelämäläheisyyttä ja kansainvälisyyttä opetukseen

Jarmo Mäkelä, Karelia-Ammattikorkeakoulu, 4.12.2020-31.12.2021, 12 000 euroa

5. Luonnonhoidon virtuaalisen oppimisympäristö LuHon päivitys ja ylläpito

 Janne Ruokonen Tredu, kesto 1.4.2020-31.3.2021, 17 000 euroa

6. Kulotuskoulu -taitoa tulenkäyttöön metsissä

Antti Heikkilä Suomen metsäkeskus, kesto 1.1.2020-31.12.2022, 6 000 euroa

7. Ilmastomme on tulevaisuutemme

Mårten Lövdahl Suomen metsäkeskus, kesto 1.3.2020 – 28.02.2022, 5 000 euroa, 10 000 euroa

8. Ilmastokestävä metsätalous -tietopaketin koostaminen metsäalan oppilaitosten opettajien käyttöön

Kalle Vanhatalo, Tapio Palvelut Oy, kesto 1.4.2020 – 31.1.2021, 27 000 euroa

Näiden lisäksi Metsäteho sai Metsäopettajien akatemialle 41 000 euroa. Metsäkoulutus ry tekee yhteistyötä Metsätehon kanssa Metsäopettajien akatemiassa. Metsäopettajien akatemiaan kutsutaan Metsäkoulutus ry:n jäsenoppilaitosten opettajia.

2. Opetushallituksen opetusmateriaalipankki etäopetukseen

Opetushallitus on koonnut materiaalipankkia avoimista 2. asteen ammatilliseen koulutukseen soveltuvista digitaalisista oppimisympäristöistä ja oppimateriaaleista. Materiaalipankki auttaa opettajia opetuksessa ja oppilaita opiskelussa, kun oppilaitokset toteuttavat koulutusta etäopetuksena.

Kannattaa käydä tutustumassa ja hyödyntää koottua materiaalia. Lisäksi linkkejä erityisesti opiskelijoiden käyttöön soveltuvista oppimateriaaleista ja aineistoista voi toimittaa jaana.villikka-storm@oph.fi

Digitaalista avointa oppimateriaalia voi tallentaa myös suoraan aoe.fi -palveluun. Avointen oppimateriaalien kirjasto – aoe.fi on uusi palvelu, jossa voit hakea, löytää ja tallentaa erilaisia digitaalisia oppimateriaaleja. Kaikki koulutusasteet kattava valtakunnallinen palvelu on vapaasti ja maksutta opettajien ja oppijoiden käytettävissä.

Lisätotietoja aoe.fi -palvelusta: https://www.oph.fi/fi/uutiset/2020/avointen-oppimateriaalien-kirjasto-avattu

Lisätietoja: Jaana Villikka-Storm, puh. 029 533 1588, jaana.villikka-storm@oph.fi

3. Kannanotto metsäkoneenkuljettajakoulutuksen kehittämiseksi

Metsäkoulutus ry yhdessä jäsentensä kanssa otti kantaa metsäkoneenkuljettajakoulutuksen kehittämiseksi. Kannanotto lähetettiin opetusministeri Li Andersonille ja opetusministeriön johdolle. Nostimme esiin soveltuvuuden arvioimisen tarpeellisuuden koulutukseen hakeuduttaessa ja opiskelijoita valittaessa. Lisäksi toimme esiin, että metsäkoneenkuljettajakoulutukseen tarkoitetut rahat tulee päätyä siihen tarkoitettuun koulutukseen. Lisäksi toimme esiin työpaikalla tapahtuvan opetuksen järjestämisen ongelmat metsäkonealalla ja vaadimme niihin ratkaisuja. Kannanotto kokonaisuudessaan: http://www.xn--metskoulutus-jcb.fi/kannanotto-opetusministeriolle-metsakoneenkuljattajakoulutuksen-kehittamiseksi/

4. Maa- ja metsätalousministeriöön perustettu metsäalan koulutuksen kehittämistyöryhmä

Maa- ja metsätalousministeriö on perustanut kehittämisverkoston päivittämään metsäalan koulutuksen kehittämistarpeita. Verkostotyössä metsäalan koulutukseen vaikuttavat keskeisimmät toimijat (OKM, MMM, OPH, Metsäkoulutus ry, oppilaitosten edustajat tutkintotasoittain sekä koulutettua työvoimaa palkkaavat yritykset ja metsäalan koulutuksen asiantuntijat) priorisoivat alan tutkinto- ja täydennyskoulutuksen keskeisimpiä kehittämistarpeita (alan koulutuksessa havaittuja epäkohtia, osaamisvajeita ja uusia, tarvittavia osaamisalueita).

Verkoston työskentelyllä tuetaan koulutuksen toimijoiden kehittämistyötä (viranomaistahot, oppilaitosjohto, koulutusten suunnittelijat ja toteuttajat, Metsäkoulutus ry), parannetaan tiedonkulkua eri tahojen välillä sekä suunnataan mahdollisuuksien mukaan kehitystyöpanosta ja rahoitusta tärkeimpiin kohteisiin. Työskentely kohdistetaan sekä tutkinto- että täydennyskoulutukseen. Kehittämisverkosto innovoi, tukee ja pyrkii lisäämään oppilaitosten välistä yhteistyötä. Verkoston toiminnasta ja kokoonpano oheisesta linkistä: http://www.xn--metskoulutus-jcb.fi/metsatalouden-koulutuksen-kehittamisverkosto-perustettu/

5. Töitä Suomesta -palvelu avattu

www.töitäsuomesta.fi avattiin uudelleen vastaamaan laajasti työvoiman saatavuushaasteisiin koronaepidemian aikana. Erityisesti metsänistutukseen on työvoimatarvetta keväällä.  www.töitäsuomesta.fi  avulla tullaan koordinoimaan työnantajien tarpeet saatavilla olevaan työvoimaan. Julkisessa työvoimakeskustelussa metsätaloudesta ei ole puhuttu paljoakaan ja olisi hyvä, että metsäalan työnantajat, oppilaitokset, opettajat ja opiskelijat tarttuvat tähän mahdollisuuteen hyödyntää palvelua.

www.töitäsuomesta.fi palvelu hyödyttää kaikkia toimijoita koronaepidemian aikana. Metsäpalveluyritykset ja muut organisaatiot saavat opiskelijoista työntekijöitä. Opiskelijat saavat harjoittelupaikkoja, työelämäyhteyksiä, työkokemusta ja työllistymisen mahdollisuudet paranevat. Oppilaitoksissa palvelu hyödyttää opetuksen sujuvuutta, kun opiskelijat pääsevät harjoitteluun.

Saadaksemme metsäalalle kausityövoimaa, opiskelijoiden harjoittelumahdollisuudet ja opiskelun turvattua, oppilaitoksen opetuksen sujumaan, olisi tärkeää, että kaikki metsäalan toimijat, joilla on työvoiman tarvetta, voisivat pikaisesti käydä tekemässä työpaikkailmoitukset www.töitäsuomesta.fi palvelussa. Nyt on vaarana, että metsätalouden tarpeet eivät tule näkyviin ja ongelma jää piiloon. Vain näkyvillä olevilla työpaikkailmoituksilla saadaan tarpeet kohtaamaan.

6. Biotalouden erikoistumisopinnot 30 op

Biotalouden erikoistumiskoulutus sopii sinulle, jos toimit tai aiot toimia biotalouden alalla, esimerkiksi yrityksessä, neuvonta- tai edistämistehtävissä tai ammatillisena opettajana. Koulutus sopii sinulle myös, jos olet yrittäjä tai aiot yrittäjäksi vaikkapa biotuotantoalalla tai raaka-ainehankinnassa. Hakijoilla tulee olla soveltuva korkeakoulutasoinen tai muu biotalouden alalle soveltuva koulutus.
Erikoistumiskoulutus pohjautuu tiiviiseen työelämäyhteistyöhön, esimerkiksi
kehittämisprojekteihin yhdessä yritysten kanssa. Opiskelu toteutetaan joustavasti verkko-oppimista hyödyntäen.

KOULUTUKSEN HAKUAIKA: 1.4. – 30.4.2020
KOULUTUKSEN TOTEUTUS: 3.9.2020 – 31.7.2022


HINTA: 900 €/osallistuja (alv 0%)
Osallistumismaksu laskutetaan 2 erässä.

LISÄTIETOJA: www.biotalouskoulutusitasuomi.fi
Itä-Suomen yliopisto
Laura Tomppo,
laura.tomppo@uef.fi, 040 3552 541
Karelia-ammattikorkeakoulu
Jarmo Mäkelä,
jarmo.makela@karelia.fi, 050 5632 183
Savonia-ammattikorkeakoulu
Harri Auvinen,
harri.auvinen@savonia.fi, 044 7856 923

7. Tapahtumat ja tilaisuudet

Metsäkoulutus ry:n kevätkokous pidetään perjantaina 8.5. klo 12.00 etäyhteydellä. Jäsenet ovat saaneet kutsun kokoukseen. Muistattehan lähettää sähköpostilla ennen kokousta kokoukseen osallistuvan edustajan valtakirjan. ville.manner@metsakoulutusry.fi

Metsäkoulutus ry:n koulutuksen kehittämisseminaari pidetään perjantaina 25.9.2020 Stora Enson pääkonttorilla Helsingissä. Kutsut ja ohjelma lähetetään myöhemmin.

Hyvää kevättä!

Ville