Metsäalan koulutuksen hakijamäärät 2020 – korkeakouluopiskelut kiinnostivat kevään yhteishaussa

Yliopistot

Metsätieteiden hakijamäärät kasvoivat kevään yhteishaussa reilusti Joensuuhun ja Helsinkiin.

Helsingin yliopistoon ensisijaisten hakijoiden määrä nousi lähes 30 % ja Joensuuhun lähes 25 % verrattuna vuoteen 2019.

Yliopistojen ensisijaisten hakijoiden määrä oli yhteensä 269 ja aloituspaikkoja oli yhteensä 92.

Yliopistot ovat tehneet yhdessä hyvää markkinointiyhteistyötä ja tämä varmasti näkyy tuloksissa. Metsäkoulutus ry oli mukana tukemassa yliopistojen markkinointiyhteistyöhanketta viime vuonna, jonka rahoitti Metsämiesten Säätiö.

Ammattikorkeakoulut

Ammattikorkeakoulujen metsätalousinsinöörikoulutukseen ensisijaisten hakijoiden määrä kasvoi Suomessa lähes 15 % verrattuna viime vuoteen. Ensisijaisia hakijoita oli yhteensä 572 ja aloituspaikkoja 249.

Kaikkien metsätalousinsinöörikoulutusta tarjoavien oppilaitosten ensisijaisten hakijoiden määrä kasvoi verrattuna viime vuoteen. Vetovoimaisimmat yksiköt olivat Hämeen ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu.

Ammattioppilaitokset

Metsäalan perustutkintoon haki kevään yhteishaussa 530 ensisijaista hakijaa. Hakijoita oli yhteensä 1884 ja aloituspaikkoja 664. Yhteyshaun hakijamäärä tippui tänä vuonna noin – 10% verrattuna viime vuoteen.

Vetovoimaisia yksiköitä oli etenkin Pohjois-Suomessa. Lapin koulutuskeskus Redu Rovaniemellä ja Osaon yksiköt Taivalkoskella ja Muhoksella kiinnostivat opiskelijoita. Vetovoimaisia oppilaitoksia olivat myös Sedu Ähtärissä, Pohjois-Savon ammattiopisto Siilinjärvi ja Etelä-Savon ammattiopiston Esedun yksiköt Mikkelissä ja Pieksämäellä.

On kuitenkin hyvä huomata, että hakijamäärien tarkka tilastointi on vaikeaa, koska ammattioppilaitoksiin on jatkuva haku auki koko vuoden ajan. Jatkuvan haun kautta tulevat opiskelijat eivät tilastoidu yhteishaun tuloksiin.

Metsäalan koulutuksen hyvää markkinointityötä tulee oppilaitoksissa jatkaa. Markkinoinnissa tulee jatkossakin tehdä yhteistyötä koulutusasteiden sisällä ja välillä sekä yhdessä työelämän toimijoiden kanssa.

Lisätietoja: ville.manner@metsakoulutusry.fi