Metsätalouden koulutuksen kehittämisverkosto perustettu

Metsätalouden koulutuksen kehittämisverkosto 2020–2021

Metsäalan muuttuva työelämä tarvitsee joustavan ja tarpeisiin nopeasti reagoivan koulutusjärjestelmän. Maa- ja metsätalousministeriö kokoaa kehittämisverkoston päivittämään metsäalan koulutuksen kehittämistarpeita. Verkostotyössä metsäalan koulutukseen vaikuttavat keskeisimmät toimijat (OKM, MMM, OPH, Metsäkoulutus ry, oppilaitosten edustajat tutkintotasoittain sekä koulutettua työvoimaa palkkaavat yritykset ja metsäalan koulutuksen asiantuntijat) priorisoivat alan tutkinto- ja täydennyskoulutuksen keskeisimpiä kehittämistarpeita (alan koulutuksessa havaittuja epäkohtia, osaamisvajeita ja uusia, tarvittavia osaamisalueita).


Verkoston työskentelyllä tuetaan koulutuksen toimijoiden kehittämistyötä (viranomaistahot, oppilaitosjohto, koulutusten suunnittelijat ja toteuttajat, Metsäkoulutus ry), parannetaan tiedonkulkua eri tahojen välillä sekä suunnataan mahdollisuuksien mukaan kehitystyöpanosta ja rahoitusta tärkeimpiin kohteisiin. Työskentely kohdistetaan sekä tutkinto- että täydennyskoulutukseen. Kehittämisverkosto innovoi, tukee ja pyrkii lisäämään oppilaitosten välistä yhteistyötä.


Verkoston tavoitteena on edistää metsäalan koulutukseen vaikuttavia tekijöitä niin, että alalle valmistuu kokonaistehokkaasti riittävästi uusia, työtehtäviin soveltuvia, ajantasaiset tiedot ja taidot omaavia, työmarkkinoiden tarvitsemia ammattilaisia. Verkostotyössä huomioidaan 2019 päivitetyn Kansallisen metsästrategian koulutuksen ja osaamisen strategisen hankkeen keskeiset painopistealueet ja tavoitteet (KMS 2025, s. 79: tavoitteet: 2 ja 3 mom.).


Koulutusta kehitettäessä huomioidaan sen johtaminen tutkintoihin tai tutkinnonosiin ja toiminnalla edistetään uusia tapoja oppia (mm. VR-tekniikka, webinaarit), elinikäistä oppimista sekä työssäoppimisen edellytyksiä.

Toimintasuunnitelma 2020


 valmistelee Metsäneuvostolle ehdotukset keskeisistä metsätalouden koulutuksen kehittämistoimenpiteistä
 toimii työvaliokunnan tavoin, 3–4 kokousta / vuosi
 valmistelee vuoden 2021 toimintasuunnitelman
 aikataulu 2020
 4/2020 verkosto muodostetaan
 6/2020 tiedoksi Metsäneuvostolle
 8–9/2020 verkosto kokoontuu ja asettaa täsmälliset tavoitteensa
 11–12 /2020 kokous


Metsätalouden koulutuksen kehittämisverkoston kokoonpano 2020–2021

Puheenjohtaja: Maa- ja metsätalousministeriö, neuvotteleva virkamies Satu Rantala
Sihteeri: TTS, kehittämis- ja asiakkuuspäällikkö Eila Lautanen

Jäsenet
Opetus- ja kulttuuriministeriö, ylijohtaja Mika Tammilehto (varajäsen opetusneuvos Jukka Lehtinen)
Opetushallitus, yli-insinööri Jaana Villikka-Storm
Metsähallitus, viestintäjohtaja Terhi Koipijärvi
Metsäkoulutus ry, toiminnanjohtaja Ville Manner
Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savo, johtaja Pekka Sahlman
Stora Enso, kehitysjohtaja Kalle Kärhä
Metsäkonepalvelu Oy, toimitusjohtaja Teemu Tolppa
Kuljetusliike Kari Malmstedt Oy, toimitusjohtaja Kari Malmstedt
Taaleri Oyj / Metsärahastot, johtaja Jyrki Ketola
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk, koulutusvastaava Jukka Mäntylä
Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu, metsäkonekoulutus, koulutuspäällikkö Mari K. Nieminen
Livia, tiiminvetäjä Matleena Lindström
Itä-Suomen yliopisto, UEF, professori Teijo Palander
Versowood Oy, aluepäällikkö Pauli Otava
Suomen metsäyhdistys, johtava asiantuntija Sirpa Kärkkäinen
Metsämiesten Säätiö, toimitusjohtaja Ilari Pirttilä
Metsäteho, tutkimusjohtaja Jukka Malinen