Metsäkoulutus ry järjestää metsäalan koulutuksen kehittämisen hankeideahaun 1.-31.10.2019

Metsäkoulutus ry järjestää vuosittain lokakuussa metsäalan koulutuksen kehittämiseen liittyvän hankeideahaun, josta parhaita Metsäkoulutus ry suosittaa Metsämiesten Säätiön apurahojen hakuun.


Metsämiesten Säätiö kanavoi koulutuksen kehittämiseen suunnatut apurahat pääosin Metsäkoulutus ry:n kautta. Metsäkoulutus ry:n rooli on saattaa yhteen samanlaisia hankeideoita ja koordinoida käynnistyviä hankkeita. Metsäkoulutus ry:n kautta haettavien hankkeiden hakijoiden ja hanketoimijoiden on oltava Metsäkoulutus ry:n jäseniä. Hankkeiden rahoituspäätökset tekee Metsämiesten Säätiö. Metsäkoulutus ry:hyn kuulumattomien on mahdollista hakea Säätiöltä rahoitusta suoraan.


Kehittämishankeideat ottaa vastaa Metsäkoulutus ry:n toiminnanjohtaja Ville Manner. Metsäkoulutus ry:n hallitus käsittelee saapuneet ideat ja tekee päätöksen mitkä ideat etenevät Metsämiesten Säätiön hankehakuun. Metsäkoulutus ry:n hallituksen jäsenet ja varajäsenet eivät lähtökohtaisesti toimi hankkeiden vastuullisina hakijoina ja johtajina. Mikäli näin kuitenkin on, hankehakijoina toimivat hallituksen jäsenet jääväävät itsensä ja poistuvat kokoustilasta koko hankekohdan käsittelyn ajaksi.


Metsäkoulutus ry painottaa hankkeiden arvioinnissa työelämälähtöisyyttä, vetovoima, vaikuttavuutta ja innovatiivisuutta. Hankkeissa painotetaan seuraavia alueita: työelämän ja oppilaitosten välinen yhteistyö, oppimateriaalit ja ympäristöt, opettajien osaamisen kehittäminen, koulutuksen laatu ja vetovoima.


Hankeideoita voi lähettää Metsäkoulutus ry:lle 1.-31.10.2019. Toiminnanjohtaja ilmoittaa kaikille hankeideahakuun osallistuville siitä, että tukeeko Metsäkoulutus ry hankeideaa vai ei. Ohessa linkki hankeidealomakkeeseen http://www.metsäkoulutus.fi/hankeideahaku/ joka tulee täyttää ja lähettää osoitteeseen ville.manner@metsakoulutusry.fi


Metsäkoulutus ry:n hankeideahaku auki 1.-31.10. → Hankeideoiden käsittely ja ilmoitus hanketoimijoille 1.-30.11. → Hankehakemusten tekeminen Metsämiesten Säätiölle 1.12.2019-31.1.2020 → Metsämiesten Säätiön päätökset tukea saavista hankkeista 13.3.2020 → Hankesopimusten tekeminen mahdollisimman pian → Hankkeiden toteutus


Ohjeet hankehakemuksen ja sopimuksen tekemiseen Metsämiesten Säätiölle
Metsäalan koulutuksen kehittämishankkeita hakee yhteisö-hakijana (Metsämiesten Säätiön hakulomake) Metsäkoulutus ry. Hakemuksen valmistelee ja allekirjoittaa sekä lähettää Säätiölle hankkeen vastuullinen johtaja. Vastuullinen johtaja ja hänen organisaatio yhdessä Metsäkoulutus ry:n kanssa on vastuussa Metsämiesten Säätiölle hankkeen laadukkaasta toteutuksesta.


Hakijaorganisaatioksi merkitään yhdessä Metsäkoulutus ry ja vastuullisen johtajan organisaatio. Tästä Metsämiesten Säätiö tietää, mitä kehittämishankkeita Metsäkoulutus ry pitää vaikuttavina metsäalan koulutuksen kehittämisen kannalta. Hakijan osoitteeksi merkitään Metsäkoulutus ry:n osoite, koska myönteiset päätökset ohjataan kirjepostina, osoite löytyy http://www.metsäkoulutus.fi/yhteystiedot-2/ Näin Metsäkoulutus ry saa kokonaiskuvan läpimenneistä hankkeista. Hakemukseen laitetaan Metsäkoulutus ry:n y-tunnus 2779734-7, koska rahat tulevat ensin Metsämiesten Säätiöltä Metsäkoulutus ry:lle.


Metsämiesten Säätiön apurahat ovat haettavissa 1.12.2019 – 31.1.2020 klo 24.00 välisenä aikana. Metsämiesten Säätiö tekee päätökset apurahoista 13.3.2020 ja kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä tämän jälkeen. Myönteiset päätökset ohjataan kirjepostissa Metsäkoulutus ry:n osoitteeseen. Kielteisistä hakemuksista menee tieto suoraan vastuullisen johtajan ilmoittamaan sähköpostiin.


Kun hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen, hankkeesta tehdään Metsämiesten Säätiön kanssa kirjallinen sopimus. Hankesopimuksen valmistelee hankkeen vastuullinen johtaja.
Hankehakemuksessa ilmoitetaan työryhmä tai hankkeen ohjausryhmä, johon kuuluvat hankkeeseen kuuluvat yhteistyökumppanit, työelämän edustajat ja Metsäkoulutus ry:n toiminnanjohtaja tai Metsäkoulutus ry:n hallituksen jäsen. Säätiö ja Metsäkoulutus ry korostavat työelämän sitouttamisen tärkeyttä hankkeisiin.


Hankkeiden tukirahat tulevat Metsäkoulutus ry:n tilille, josta maksetaan laskua vastaan hankkeen kuluja. Metsäkoulutus ry:n laskutusosoite on
Nimi: Metsäkoulutus ry
Verkkolaskutusosoite (OVT-tunnus): 003727797347
Välittäjä: Basware Oyj
Välittäjän OVT-tunnus: 003705925424
Välittäjätunnus: BAWCFI22
Laskutusosoite löytyy myös: http://www.metsäkoulutus.fi/yhteystiedot/


Hankkeiden vastuullinen johtaja vastaa hankkeiden budjetoinnista ja rahojen käytöstä. Hankkeen vastuullinen johtaja raportoi hankkeesta (toiminta ja rahojen käyttö) Metsäkoulutus ry:lle ja Metsämiesten Säätiölle sen vaatimusten mukaan. Metsämiesten Säätiö toivoo jokaisen hankkeen työ/ohjausryhmään Metsäkoulutus ry:n edustajan.