Metsäalan dronekoulutuksen standardien luominen

Hämeen ammattikorkeakoulu ja Metsäylioppilaiden osuuskunta Uniforst toteuttavat yhteistyössä viranomaisten ja alan toimijoiden kanssa koulutusstandardia metsätalouden tuleville droneosaajille. Standardin ei ole tarkoitus olla rajoittava, vaan helpottaa uusien koulutusohjelmien perustamista ja varmistaa, että alan käytännön töissä tarvittavia asioita korostetaan opetuksessa.


Standardiin kootaan oppilaitosten kokemuksia koulutuksen käytännön toteutuksesta, kuten vaadittavasta ajasta ja kalustosta. Alan toimijoilta on kerätty listaa huomioitavista asioista ja kenttätyöskentelyn haasteista, joita koulutuksella voitaisiin ehkäistä. Säätelevä viranomainen Traficom on myös mukana kommentoimassa standardin sisältöä ja sovittamassa sitä tulevaan valtakunnalliseen pakolliseen teoriakokeeseen yhteensopivaksi.


Yhteistyössä kehitetty laadukkaampi koulutus takaa, että uutta osaamista ja ajattelutapaa kentälle jalkauttavat opiskelijat tuntevat lennokkien mahdollisuudet metsätaloudessa ja niitä koskevan lainsäädännön. Tietoinen ja suunniteltu toiminta vähentää vaaratilainteiden riskiä, mikä osaltaan pitää menetelmän maineen kunnossa ja sääntelyn tarpeen vähäisempänä.
Metsäkoulutus ry:n tukema hanke pyrkii myös edistämään dronetoimijoiden verkostoitumista metsäalalla. HAMKissa dronekoulutusta on annettu jo vuodesta 2017. Uniforst aloitti oman koulutustoimintansa viime keväänä. Droneosaaminen on poikinut molemmille kampuksille jo lopputyöpaikkoja sekä paljon kiinnostusta tutkimusryhmiltä ja opiskelijoilta.


Standardin kehittäminen etenee syksyn 2019 aikana, ja se esitellään marraskuussa.
Hanketta on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoja www.mmsaatio.fi