Metsäkoulutus ry:n ajankohtaiset

Uudet jäsenet
Yrkesakademin i Österbotten liittyi jäseneksi yhdistykseen 12.9.2019. Tervetuloa mukaan yhdistyksen toimintaan.


Metsäkoulutus ry:n hankeideahaku 1.-31.10.2019
Metsäkoulutus ry:n hankeideahaku järjestetään lokakuussa. Hankeideoita voi lähettää Metsäkoulutus ry:lle 1.-31.10.2019. Nyt kannattaa valmistella metsäalan koulutuksen kehittämisideoita, ideat paperille ja syksyn hakuun. Hankeideahaun ohjeet: http://www.metsäkoulutus.fi/hankehaun-ohjeet/ .
Hakulomake: http://www.metsäkoulutus.fi/hankeideahaku/


Työelämä tutuksi -verkoston perustaminen

Metsäkoulutus ry on luomassa järjestöjen ja oppilaitosten kesken Työelämä tutuksi -verkostoa. Verkoston tarkoituksena on työelämän järjestöjen ja oppilaitosten yhteistyön kehittäminen luomalla luennoitsijaverkosto ja materiaalia työelämän pelisäännöistä ja metsäalalla sovellettavien työehtosopimuksien keskeisestä sisällöstä. Oppilaitokset ja opettajat voivat hyödyntää perustettavaa verkostoa ja ottaa yhteyttä verkoston nimettyihin järjestöjen edustajiin ja sopia esimerkiksi vierailuluennosta.

Verkoston tavoitteena on löytää Metsäkoulutus ry:n lokakuun hankeideahaussa hanketoimija, joka suunnittelee, kokoaa ja tuottaa yhteisen opetusmateriaalin metsäalalla sovellettavista työehtosopimuksista ja niiden keskeisestä sisällöstä metsäalan oppilaitoksille ja opiskelijoille sekä hyödynnettäväksi muille Metsäkoulutus ry:n jäsenille.

Jos tunnet tämän henkeidean mahdollisuutena omassa organisaatiossasi, niin laita hankeideaa tulemaan lokakuussa! http://www.metsäkoulutus.fi/hankehaun-ohjeet/

Sähköinen kasvinsuojelututkinto Metsäkoulutus ry:n jäsenoppilaitoksille alennettuun hintaan
Vi & He Consulting on kehittänyt palvelun Kasvinsuojelututkinto.fi, joka mahdollistaa kasvinsuojelututkinnon suorittamisen sähköisesti. Palvelun kautta pääsee myös helposti tutustumaan kasvinsuojelututkinnon opiskelumateriaaliin. Kasvinsuojelututkinto on suoritettava, jotta voidaan käsitellä ja ostaa kasvinsuojeluaineita, kuten esimerkiksi juurikäävän torjuntaan tarkoitettuja aineita metsätaloudessa.

Vi & He Consulting tarjoaa Metsäkoulutus ry oppilaitosjäsenille kasvinsuojelututkinnon netissä alennettuun hintaan 30 € + ALV. Palvelun normaalihinta on 40.32 € + ALV.
Tarkemmat lisätiedot: info@kasvinsuojeluainetutkinto.fi yhteydenottopyyntö ja sen kautta sovitaan erikseen käytännön asiat.

Metsäalan oppilaitosten koulutusviennin selvitys on valmistunut
Selvityksen mukaan suomalaisen metsäalan maine maailmalla on hyvä ja kiinnostusta metsäalan koulutusvientiin on olemassa. Vientiä on toteutettu jonkin verran, mutta viennin voimakkuus vaihtelee oppilaitoksittain. Osa oppilaitoksista pyrkii aktiivisesti kasvattamaan vientitoimintaansa, kun osa pyrkii keskittymään ydintoiminnaksi kokemaansa tutkintokoulutukseen. Ulkomaille suuntautuvaa vientiä on pääosin toteutettu Suomessa ja vain vähissä määrin Suomen rajojen ulkopuolella. Asiakkaita on ollut kaikilta mantereilta.
Tyypillisiä vientitoimintoja ovat asiantuntijavierailujen järjestäminen Suomessa, joissa on tutustuttu suomalaiseen metsäosaamiseen ja -koulutukseen. Lisäksi oppilaitokset ovat tarjonneet erilaisia lyhytkurssituksia.


Suurimpana haasteena viennin kasvattamiselle on yleinen resurssipula, joka näkyy sinä, että oppilaitosten henkilökunnalla ei ole riittävästi aikaa viennin edistämiselle, vaan vientiä tehdään muun toiminnan ohessa. Asiakashankinta on myös koettu haastavaksi, eikä suomalainen hintataso ole aina sopinut yhteen asiakkaan maksukyvyn kanssa. Asiakkaat on usein hankittu muiden yhteistyöprojektien kautta, ja pitkät monivuotiset kumppanuudet on koettu parhaimmiksi sekä taloudellisesti että toiminnan toteuttamisen sujuvuuden kannalta.
Metsäkoulutuksen vientitoiminnan kasvattamiseksi alalla tarvitaan laajaa yhteistyötä, yhteisen vision ja vientistrategian suunnittelua sekä yhteistä koordinointia asiakashankinnassa ja hallinnollisissa tehtävissä. Oppilaitosten halukkuus tehdä yhteistyötä ja osallistua viennin kehittämiseen on suuri.
Selvityksen teki Jouni Partanen Tampereen ammattikorkeakoulusta.
Selvityksen loppuraportti on saatavilla: ville.manner@metsakoulutusry.fi


PEFC- metsäsertifioinnin koulutusyhteistyö metsäsertifioinnin osaamisen tukemiseksi
PEFC Suomi on käynnistänyt hankkeen, jonka tarkoitus on tarjota kouluille ajantasaista tietoa metsäsertifioinnista ja kestävyys/vastuullisuusaihepiiristä sekä luoda yhteistyöverkosto koulutuksen kehittämiseksi. Hankkeessa suunnitellaan opetusmateriaalia ja koulutusta. Kannustan oppilaitoksia ja opettajia osallistumaan hankkeeseen ja suunnittelemaan yhteistyössä oppilaitoksille soveltuvaa opetusmateriaalia. Hankkeen vetäjänä toimii jenni.kylmaaho@pefc.fi


Syksyn tilaisuuksia ja tapahtumia
Metsäpäivät 31.10-1.11. Clarion Hotelli Helsinki
Studia -messut 3.-4.12. Helsingin Messukeskuksessa
Metsäalan koulutuksen markkinoinnin ja vetovoimatyöverkoston tilaisuus 13.12.2019 Helsingissä


Metsäkoulutus ry:n kevätkokous pidetään 10.12. klo 10.00 Metsäteollisuus ry:ssä. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Laita päivä kalenteriin hyvissä ajoin. Jäsenet tervetuloa!
Hyvää syksyä!
Ville