3DBear liittyi Metsäkoulutus ry:n jäseneksi

3DBear on ammatillisen opetuksen kehittäjä vr- ja ar-teknologioilla. 3DBear verkkosivut löytyvät osoitteesta https://www.3dbear.io/

3DBear haluaa mahdollistaa metsäkoulutuksen kehittämisen näillä teknologioilla ja toisaalta lisätä ymmärrystä siitä, miten näitä teknologioita voi parhaiten hyödyntää metsäalalla. 3DBear haluaa myös käydä keskustelua siitä, mitä teknologioiden hyödyntäminen metsäalalla vielä vaatii yritysten ja oppilaitosten näkökulmasta sekä teknologioiden kehityksen osalta.

Tervetuloa Metsäkoulutus ry:n jäseneksi!