Metsäkoulutus ry:n kuulumiset

1. Uusi jäsen yhdistykseen

3DBear liittyi Metsäkoulutus ry:n jäseneksi maaliskuussa. 3DBear on ammatillisen opetuksen kehittäjä vr- ja ar-teknologioilla. 3DBear verkkosivut löytyvät osoitteesta https://www.3dbear.io/

3DBear haluaa mahdollistaa metsäkoulutuksen kehittämisen näillä teknologioilla ja toisaalta lisätä ymmärrystä siitä, miten näitä teknologioita voi parhaiten hyödyntää metsäalalla. 3DBear haluaa myös käydä keskustelua siitä, mitä teknologioiden hyödyntäminen metsäalalla vielä vaatii yritysten ja oppilaitosten näkökulmasta sekä teknologioiden kehityksen osalta.

Tervetuloa Metsäkoulutus ry:n jäseneksi!

2. Metsäkoulutuksen ajankohtaispäivä 11.5.

Aika ja paikka: torstai 11.5.2023 Stora Enso pääkonttori, Salmisaarenaukio 2, 00180 Helsinki

Ilmoittautumiset ja mahdolliset ruoka-ainerajoitteet viimeistään 3.5.2023: ville.manner@metsakoulutusry.fi

Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös verkon välityksellä.

Linkki tilaisuuteen: https://event.prospectumlive.com/metsaalan-koulutuksen-ajankohtaispaiva

Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton – Tervetuloa!

Ohjelma

08.30       Kahvit

09.00       Tilaisuuden avaus ja tavoite, Anssi Niskanen Metsäkoulutus ry

09.10       Metsäalan perustutkinnon uudet perusteet, Jaana Villikka-Storm Opetushallitus

                             Kommenttipuheenvuoro, Eila Lautanen, Työtehoseura

                             Keskustelua aiheesta                

10.00      Kansallinen metsästrategia 2035 – osaamisen ja koulutuksen toimenpiteet käytäntöön

Satu Rantala maa- ja metsätalousministeriö

                             Kommenttipuheenvuoro, Marjaana Liukko, 4H

                             Keskustelua aiheesta

10.40      TikTok – metsäalan ja -koulutuksen markkinointiyhteistyö, Toni Ahokas, Jätkä-Juho Oy

11.00      Lounas ja kahvit                        

12.00      Harvennushakkuuselvitys Keski-Suomessa, Tiina P. Mäkipää

12.20      Harvennushakkuiden vaikutus metsien kasvuun ja hiilensidontaan, Markku Remes,

Suomen metsäkeskus

12:40     Puunostajan näkökulma harvennusten laatuun ja voimakkuuteen, Janne Partanen Stora Enso

13.00     Metsänomistajien näkökulma harvennusten laatuun ja voimakkuuteen, Pauli Rintala, MTK

13.20     Metsäkoneenkuljettajakoulutuksen näkökulma harvennusten osaamisen lisäämiseksi koulutuksessa, Mikko Saarimaa, Riveria

13.40     Puhetta metsästä – metsäalan viestintäopas, Antti Sipilä Hämeen ammattikorkeakoulu

14.00     Keskustelua

14.15     Päätössanat, Ville Manner Metsäkoulutus ry

3. Metsäkoulutus ry:n käynnistyvät hankkeet 2023

Metsäkoulutus ry:llä oli Metsämiesten Säätiön hankehaussa 1.12.2022-31.1.2023 yhteensä kahdeksan hankeideaa, yhteissumma oli 260 875 euroa. Kaikki hakemamme hankkeet saivat rahoituksen. Seuraavaksi tehdään kaikista käynnistyvistä hankkeista hankesopimukset Metsämiesten Säätiön kanssa. Hankeideoiden lähettäneiden organisaatioiden ja Metsäkoulutus ry:n kesken tehdään tuensiirtosopimukset hankkeiden toteuttamiseksi. Kiitos kaikille hankkeiden ideoijille ja hanketoimintaan osallistuville jäsenille!

1. Metsätieto-osaamisen kehittäminen metsäopetuksessa

Karelia ammattikorkeakoulu Ari Talkkari, kesto 1.4.2023-30.6.2024, 14 750 euroa

2. Työelämä tutuksi -verkoston ja verkkokurssin päivitys

Työtehoseura Eila Lautanen, kesto 1.4.-31.5.2023, 3000 euroa

3. Metsien kasvun lisääminen ja bioenergian kokonaiskestävyys metsäammattiosaamisen vahvistamiseksi

Tapio Palvelut Oy Laura Nikinmaa ja Tiina Törmänen, kesto 13.3.-30.9.2024, 29 000 euroa

4. Metsäalan perustutkinnosta 2011–2018 valmistuneiden työllisyys 2023 ja alan pitovoima

Työtehoseura Eila Lautanen, kesto 1.4.2023-31.3.2024,

5. Työelämässä oppimisen kehittäminen metsäkoneenkuljettajan koulutuksessa

Riveria Mikko Saarimaa, kesto 13.3.2023-13.3.2025, 15 000 euroa

6. Metsäkoulutuksen ajankohtaispäivä

Ville Manner Metsäkoulutus ry, kesto 13.3.–31.6. 2023, 6 000 euroa

7. Metsäopettajien akatemia kurssi 5.

Ville Manner Metsäkoulutus ry, kesto 1.8.2023-1.8.2024, 36 000 euroa

8. Metsäalan tulevaisuuden osaajat

Ville Manner Metsäkoulutus ry, kesto 13.3.-31.10.2023, 5 000 euroa

4. Metsämiesten Säätiön stipendit opiskelijoille

Metsäalan opettaja! Onhan oppilaitoksesi muistanut hakea Metsämiesten Säätiön stipendiä valmistuvalle metsäalan opiskelijalle?

Stipendin arvo on 300 euroa. Stipendiä voi hakea enintään 1 stipendi/vuosi/opintosuunta. Oppilaitos voi siis hakea stipendiä esim. Metsäkoneenkuljettajaksi valmistuvalle sekä metsuri-metsäpalvelujen tuottajaksi valmistuvalle opiskelijalle. Valmistumisajankohdalla ei ole merkitystä. Stipendin myöntämisperusteita ovat hyvä opiskelumenestys, ammattiosaaminen sekä rehdin ja luotettavan metsämieshengen luominen. Lisätietoa ja hakulomake löytyvät Säätiön kotisivuilta: https://www.mmsaatio.fi/stipendit/valmistuvat-nuoret.html

5. Hankkeiden tuloksia

PEFC-metsäsertifioinnin koulutusverkkosivusto on avattu. http://www.pefckoulutus.fi/

Koulutussivusto on kaikille avoin ja maksuton. PEFC Suomen metsäsertifiointi ry pitää yllä sivustoa hankkeen päätymisen jälkeen.

Uudistettu Metsäteknologian perusteet -oppikirja on valmistunut. 

Metsäteknologian perusteet – oppikirja on sisällöllisesti integroitu marraskuussa 2022 julkaistuun Metsäkoneopin oppimisympäristöön, joka on löydettävissä Metsäteho Oy:n Puuhuolto sivustolta (https://puuhuolto.fi/metsakoneoppi). Metsäkoneopin oppimisympäristö on interaktiivinen oppimisalusta, jonka avulla käyttäjä voi tutustua metsäkonetyön keskeisimpien tekijöiden ominaisuuksiin ja niiden laskentaan.

Kirjan on kustantanut Tapio Palvelut Oy. Kirjasta on julkaistu sekä perinteinen paperinen versio että e-kirja. Kirjaa myyvät metsakauppa.fi sekä kaikki merkittävimmät kirjakaupat. Kirjan julkistamistilaisuus pidettiin 15.3. Helsingin yliopistolla.

Koneyrittäjien toteuttamat videot alan markkinointiin on valmistunut: https://youtu.be/VJ3q0qDvymo

6. Tilaisuudet

Metsäkonekoulujen neuvottelupäivät 27.–28.4. WinNova Kullaa.

Katso ohjelma, ohjeet ja ilmoittaudu tapahtumaan tästä viimeistään 12.4.

Manukoulujen neuvottelupäivät pidetään 23.–24.5. Jedu Haapajärvi.

Lisätietoja: jyrki.ilves@sedu.fi

Metsäkoulutus ry:n kevätkokous 12.5. klo 10.00 Helsingissä. Paikka on MTK toimisto, Simonkatu 6 Helsinki.

Metsäkoulutus ry:n hallituksen kokous 24.4.

Hyvää kevättä!

T. Ville