Kirjanpainaja- ja juurikääpätuhojen tunnistamiseen ja torjuntaan on julkaistu uudet verkkokurssit.

Kirjanpainaja- ja juurikääpätuhojen tunnistamiseen ja torjuntaan on julkaistu uudet verkkokurssit. Metsänomistajille ja metsäalalla työskenteleville suunnatut kurssit ovat vapaasti ja maksutta käytössä. Metsäkeskuksen verkko-oppimisympäristöön rekisteröidytään sähköpostiosoitteella.

Kirjanpainaja kuusikossa- verkkokurssin tarkoituksena on lisätä tietoa kirjanpainajatuhojen vaiheista ja kirjanpainajan elinkierrosta. Kurssilla perehdytään myös metsätuholakiin ja sähköisiin työkaluihin, jotka auttavat kirjanpainajatuhojen ennakoinnissa. Kirjanpainajatuhon tunnistamista havainnollistetaan vaiheittain kuvaesimerkein.

Juurikäävän aiheuttamista taudeista tyvilaho kuusikossa paljastuu usein vasta hakkuun yhteydessä, männyn tyvitervastauti on tyvilahon sijaan helpompi tunnistaa männikössä puuston ulkoisista oireista. Juurikääpätuhojen tunnistaminen ja torjunta- verkkokurssilla opit myös juurikäävän leviämisestä sekä torjuntamenetelmistä.

Varaa verkkokurssin opiskeluun aikaa puolesta tunnista tuntiin kurssia kohti.

Metsäkeskus ja Luonnonvarakeskus ovat tuottaneet verkkokurssit yhteistyössä Metsätuhot kuriin Kaakkois-Suomessa MetuKKa-, Puun ja kuoren välissä (MONITUHO) ja Juurikäävän aiheuttaman tyvilahon riskikartoitus Suomessa ja täsmätorjunta metsikkötasolla (TyviTuho)-hankkeissa. Hankkeita rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. MetuKKa- ja TyviTuho-hankeet on osa maa- ja metsätalousministeriön maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta

Henna Höglund

Metsään-koulutusten koordinaattori

Projektipäällikkö SPRUCERISK- ja TyviTuho-hankkeet

henna.hoglund@metsakeskus.fi