METSÄTEKNOLOGIAN PERUSTEET esittelee uusinta teknologiaa ja korostaa luontoarvojen huomioon ottamista

Uudistettu Metsäteknologian perusteet -oppikirja on valmistunut. Se antaa kattavan kuvan metsäteknologiasta ja metsäteknologisen tutkimuksen perusteista sekä menetelmistä. Kirja korostaa erityisesti luontoarvojen sovittamisen tärkeyttä metsäoperaatioiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Metsänkäsittely- ja puunkorjuuosioissa esitellään laajasti niin tasaikäis- kuin eri-ikäiskasvatukseen soveltuvia menetelmävaihtoehtoja.

Kirja on tarkoitettu korkeakoulujen metsäteknologian perusopetuksen oppikirjaksi. Pääpaino on pohjoismaisessa puutavaralajimenetelmässä, mutta kirjassa esitellään myös muualla maailmassa käytettyjä puunkorjuumenetelmiä. Metsäteknologian perusteet on käytännönläheinen ja sopii hyvin myös ammattioppilaitosten käyttöön sekä oppiaineen yleisesittelyksi laajemmalle yleisölle”, kertoo Jori Uusitalo.

Puunhankintaketjun operaatioiden kokonaisvaltainen, luontoarvoja korostava, ohjaus perustuu nykyisin entistä enemmän modernien kaukokartoitus-, paikkatieto- ja pilvipalvelujärjestelmien tehokkaaseen hyödyntämiseen.

Metsäteknologian perusteet -oppikirja tehtiin yhteistyöllä

Kirja on syntynyt monien toimijoiden yhteistyönä. Kirjan piirroskuvat ovat Ville, Hannu ja Akseli Virtasen käsialaa (Hekku Design Oy). Valokuvia kirjaan ovat antaneet useat metsäteollisuus- ja metsäkoneyritykset sekä laaja joukko yksityishenkilöitä. Kirjan ulkoasusta ja taitosta on vastannut Taina Leino (Vitale Ay). Heli Virtanen on toiminut kustantajan, Tapio palvelut Oy:n, edustajana kirjahankkeessa ja vastannut hankkeen johtamisesta ja kirjan kielenhuollosta. Metsäkoulutus ry on vastannut hankkeen kokonaishallinnoinnista.

Metsäteknologian perusteet – oppikirja on sisällöllisesti integroitu marraskuussa 2022 julkaistuun Metsäkoneopin oppimisympäristöön, joka on löydettävissä Metsäteho Oy:n Puuhuolto sivustolta (https://puuhuolto.fi/metsakoneoppi). Metsäkoneopin oppimisympäristö on interaktiivinen oppimisalusta, jonka avulla käyttäjä voi tutustua metsäkonetyön keskeisimpien tekijöiden ominaisuuksiin ja niiden laskentaan.

Hanketta on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi.

Kirjasta on julkaistu sekä perinteinen paperinen versio että e-kirja. Kirjaa myyvät metsakauppa.fi sekä kaikki merkittävimmät kirjakaupat.

Kirjan julkistamistilaisuus järjestettiin Helsingin yliopiston Viikin kampuksella 15.3.2023.


Lisätiedot:

Jori Uusitalo Professor of Forest Operations and Logistics University of Helsinki Department of Forest Sciences Latokartanonkaari 7, Box 27 00014 Helsingin yliopisto Phone: +358 50 4417473 Email: jori.uusitalo@helsinki.fi  Veli-Pekka Kivinen Yliopistonlehtori (Metsäteknologia)
Helsingin yliopisto Metsätieteiden osasto PL 27 (Latokartanonkaari 7) 00014 HELSINGIN YLIOPISTO Puhelin: 050-3306291 Sähköposti: veli.kivinen@helsinki.fi  
Tuotetiedot:
Jori Uusitalo ja Veli-Pekka Kivinen:
Metsäteknologian perusteet
Tapio
nidottu, 207 sivua
16,8 cm x 24,4 cm
ISBN painettu 978-952-338-120-9
ISBN e-kirja 978-952-338-129-2
Kirjastoluokka 67.52  
Arvostelukappaleet ja kirjatilaukset: Heli Virtanen
Tuotepäällikkö
Tapio Palvelut Oy
heli.virtanen@tapio.fi
029 432 6059
www.metsakauppa.fi