Metsäsertifiointikoulutusta oppilaitoksille – verkko-oppimateriaalit saatavilla

PEFC-koulutussivusto metsäsertifiointi on vapaasti käytössä kaikille metsä- ja kestävyysalojen opiskelijoille ja opettajille. Vuosien 2021–2023 aikana toteutetussa Oppilaitosyhteistyö metsäsertifiointiosaamisen kehittämiseksi –hankkeessa on laadittu avointa ja maksutonta verkko-oppimateriaalia metsäsertifioinnista oppilaitoksien käyttöön. Metsämiesten säätiön tukema hanke on nyt päättymässä, mutta PEFC Suomi jatkaa koulutussivuston ylläpitämistä ja kutsuu kaikki tutustumaan oppimateriaaleihin.

Verkko-oppimateriaalit ovat nyt saatavilla osoitteesta www.pefckoulutus.fi suomen- ja ruotsinkielisinä. Oppimateriaalia voi hyödyntää monipuolisesti eri koulutusalojen -ja asteiden kurssisisällöissä, opiskelijoiden itsenäisessä opiskelussa ja tukimateriaaleina opettajille. Sivusto ovat avoin kaikille metsäsertifioinnista kiinnostuneille.

Koulutussivustolla voi opiskella, kuinka metsäsertifiointi toimii järjestelmänä, kuinka metsien hoidon ja käytön PEFC-vaatimuksia toteutetaan käytännössä, miten vaatimuksia valvotaan, ja miten puun alkuperän seurantaa ylläpidetään puunjalostuksen tuotantoketjuissa. Tulevat metsäalan ammattilaiset voivat opiskella metsien hoidon ja käytön PEFC-vaatimuksia työlajikohtaisesti. Käy tutustumassa, mitkä sertifiointivaatimukset koskettavat esimerkiksi kasvatus- ja uudistushakkuita tai maanmuokkausta!

Oppimisen tueksi sivustolla on testejä, tekstitettyjä videoita sekä ReadSpeaker-äänitoiminto, jonka avulla kaikki oppimateriaalit voi opiskella kuuntelemalla – vaikka ulkoillessa tai metsäkoneen ohjaimissa.

Hanketta on kehitetty yhteistyössä Tampereen seudun ammattiopiston, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian, Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan, TTS Työtehoseuran, Yrkesacademin, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Karelia ammattikorkeakoulun, Lapin Ammattikorkeakoulun, Metsäkoulutus ry:n ja Itä-Suomen yliopiston kanssa.

Hanketta on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi.