Hankehaun ohjeet

Metsäkoulutus ry:n rooli Metsämiesten Säätiön hankehaussa – ohjeita hankeideahakuun

Metsäkoulutus ry järjestää vuosittain lokakuussa metsäalan koulutuksen kehittämiseen liittyvän hankeideahaun. Kehittämishankeideat ottaa vastaa toiminnanjohtaja Ville Manner. Metsäkoulutus ry:n hallitus käsittelee saapuneet ideat ja tekee päätöksen mitkä ideat etenevät Metsämiesten Säätiön hankehakuun. Hankeideoita voi lähettää Metsäkoulutus ry:lle 1.-31.10.2018. Toiminnanjohtaja ilmoittaa kaikille hankeideahakuun osallistuville siitä, että tukeeko Metsäkoulutus ry hankeideaa vai ei. Ohessa linkki hankeidealomakkeeseen http://www.metsäkoulutus.fi/hankeideahaku/, joka tulee täyttää ja lähettää osoitteeseen ville.manner@metsakoulutusry.fi

Metsäkoulutus ry:n hankeideahaku auki 1.-31.10. → Hankeideoiden käsittely ja ilmoitus hanketoimijoille 1.-30.11. → Hankehakemusten tekeminen Metsämiesten Säätiölle 1.12.2018-31.1.2019 → Metsämiesten Säätiön päätökset tukea saavista hankkeista 13.3.2019 → Hankesopimusten tekeminen 13.3.-31.5.2019 → Hankkeiden toteutus

Metsämiesten Säätiön on linjannut siten, että pääsääntöisesti säätiön koulutuksen kehittämiseen suunnatut apurahat ohjataan Metsäkoulutus ry:n kautta. Metsäkoulutus ry:n rooli on saattaa yhteen samanlaisia hankeideoita ja koordinoida käynnistyviä hankkeita. Hankkeiden rahoituspäätökset tekee Metsämiesten Säätiö.

Ohjeet hankehakemuksen ja sopimuksen tekemiseen Metsämiesten säätiölle

Metsäalan koulutuksen kehittämishankkeita hakee yhteisö-hakijana (Metsämiesten Säätiön hakulomake) Metsäkoulutus ry. Hakemuksen valmistelee ja allekirjoittaa sekä lähettää säätiölle hankkeen vastuullinen johtaja. Vastuullinen johtaja ja hänen organisaatio yhdessä Metsäkoulutus ry:n kanssa on vastuussa Metsämiesten Säätiölle hankkeen laadukkaasta toteutuksesta.

Hakijaorganisaatioksi merkitään yhdessä Metsäkoulutus ry ja vastuullisen johtajan organisaatio. Tästä Metsämiesten Säätiö tietää, mitä kehittämishankkeita Metsäkoulutus ry pitää vaikuttavina metsäalan koulutuksen kehittämisen kannalta. Hakijan osoitteeksi merkitään Metsäkoulutus ry:n osoite, koska myönteiset päätökset ohjataan kirjepostina, osoite löytyy www.metsakoulutusry.fi Näin Metsäkoulutus ry saa kokonaiskuvan läpimenneistä hankkeista. Hakemukseen laitetaan Metsäkoulutus ry:n y-tunnus 2779734-7, koska rahat tulevat ensin Metsämiesten Säätiöltä Metsäkoulutus ry:lle.

Metsämiesten säätiön apurahat ovat haettavissa 1.12.2018 – 31.1.2019 klo 24.00 välisenä aikana. Metsämiesten Säätiö tekee päätökset apurahoista 13.3.2019 ja kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä tämän jälkeen. Myönteiset päätökset ohjataan kirjepostissa Metsäkoulutus ry:n osoitteeseen. Kielteisistä hakemuksista menee tieto suoraan vastuullisen johtajan ilmoittamaan sähköpostiin.

Kun hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen, hankkeesta tehdään Metsämiesten Säätiön kanssa kirjallinen sopimus. Hankesopimuksen valmistelee hankkeen vastuullinen johtaja.

Hankehakemuksessa ilmoitetaan työryhmä tai hankkeen ohjausryhmä, johon kuuluvat hankkeeseen kuuluvat yhteistyökumppanit, työelämän edustajat ja Metsäkoulutus ry:n toiminnanjohtaja tai Metsäkoulutus ry:n hallituksen jäsen. Säätiö ja Metsäkoulutus ry korostavat työelämän sitouttamisen tärkeyttä hankkeisiin.

Hankkeiden tukirahat tulevat Metsäkoulutus ry:n tilille, josta maksetaan laskua vastaan hankkeen kuluja. Metsäkoulutus ry:n laskutusosoite löytyy www.metsakoulutusry.fi. Hankkeiden vastuullinen johtaja vastaa hankkeiden budjetoinnista ja rahojen käytöstä. Hankkeen vastuullinen johtaja raportoi hankkeesta (toiminta ja rahojen käyttö) Metsäkoulutus ry:lle ja Metsämiesten Säätiölle Säätiön vaatimusten mukaan. Metsämiesten Säätiö haluaa jokaisen hankkeen työ/ohjausryhmään Metsäkoulutus ry:n edustajan.

Lisätietoja: Ville Manner, 050 3315425, ville.manner@metsakoulutusry.fi