Metsäalan koulutuksen hakijamäärät laskivat kevään yhteishaussa verrattuna viime vuoteen

Metsäalan perustutkintoon ensisijaisten hakijoiden määrä laski kevään yhteishaussa vuoteen 2023 verrattuna. Ensisijaisia hakijoita oli 576 ja aloituspaikkoja 650. Ensisijaisia hakijoita oli vuonna 2023 yhteensä 631 ja aloituspaikkoja 636. Yhteensä hakijoita metsäalan perustutkintoon oli 1878. Vuonna 2023 hakijoita oli 2199.

Vetovoimaisimpia koulutuksen järjestäjiä oli Etelä-Savon ammattiopisto Esedu, Savon koulutuskuntayhtymä Sakky, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova ja Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Kpedu. Ammatillisen koulutuksen hakijamääriä arvioitaessa tulee huomioida, että oppilaitoksiin on jatkuva haku ympäri vuoden, ja nämä hakijat eivät näy tilastoissa ainakaan kaikilta osin. Ammattikorkeakouluihin metsätalousinsinöörikoulutukseen hakeutuvien määrä laski hieman verrattuna vuoteen 2023. Ensisijaisia hakijoita oli 429 ja aloituspaikkoja 242. Vuonna 2023 ensisijaisia hakijoita oli 448 ja aloituspaikkoja 252. Eniten ensisijaisia hakijoita oli Hämeen ammattikorkeakouluun 141. Metsätalousinsinöörikoulutusta tarjoaa 6 korkeakoulua Suomessa. Yliopistoon metsätieteiden maisterin koulutukseen ensisijaisten hakijoiden määrä oli 181 ja aloituspaikkoja oli 113. Ensisijaisten hakijoiden määrä vuonna 2023 oli 210 ja aloituspaikkoja 113. Metsätieteitä voi opiskella Helsingin yliopistossa ja Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa.