Metsäkoulutus ry ajankohtaiset kuulumiset

1. Metsäkoulutus ry:n käynnistyvät hankkeet 2024

  • Talouskoulutus metsäalan opiskelijoille, Soile Viljakka Hämeen ammatti-instituutti, 10 000 euroa, 1.4.2024 – 31.12. 2025.
  • Puunhankinnan korkeakouluopettajien yhteistyöverkoston käynnistäminen ja digitaalisen Metsätietoppimateriaalin rakentaminen, Kalle Kärhä UEF, 30 000 euroa, kesto 1.4.2024 – 30.4.2025.
  • Myynti-, markkinointi ja johtamisosaamisen vahvistaminen amk-koulutuksessa, Antti Sipilä Hamk, 12 000 euroa, kesto 1.4.–31.12. 2024.
  • Pitovoimainen harjoittelu metsäkoneyrityksessä – taitoja palautteen antamiseen ja käsittelyyn työssäoppimisen aikana Reetta Pilhjerta Tapio Palvelut, 20 000 euroa kesto 3/2024–1/2025
  • Metsäkoulutuksen ajankohtaispäivä

Ville Manner, 5 000 euroa, kesto 3/2024–8/2024

  • Metsäopettajien akatemia alumnitapaaminen

Ville Manner, 15 000 euroa kesto 8/2024–5/2025

Hankkeiden rahoittaja on Metsämiesten Säätiö. Jos olet kiinnostunut hankkeesta, kannattaa olla yhteydessä hankkeen yhteydessä ilmoitettuun henkilöön. Seuraavaksi hankkeista tehdään hankesopimukset Metsämiesten Säätiön kanssa ja lähdetään toteuttamaan niitä.

Lisäksii vanhoina hankkeina jatkuvat seuraavat hankkeet

  • Työelämässä oppimisen kehittäminen metsäkoneenkuljettajan koulutuksessa Juhani Turunen Riveria 15 000 euroa
  • Metsäalan perustutkinnosta 2011–2018 valmistuneiden työllisyys ja alan pitovoima Eila Lautanen TTS 12 000 euroa
  • Metsien kasvun lisääminen ja bioenergian kokonaiskestävyys metsäammattiosaamisen vahvistamiseksi Laura Nikinmaa Tapio Oy 11 000 euroa.
  • Metsäalan perustutkinnon perusteiden työelämävastaavuus ja tutkinnon kehittäminen Eila Lautanen TTS 12 000 euroa

2. Lausunto ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin uudistamista koskevista asetusluonnoksista

Metsäkoulutus ry antoi lausunnon opetusministeriölle 15.2.Ehdotetussa uudistuksessa vuodesta 2025 alkaen sovellettava ammattikorkeakoulujen rahoitusmalli olisi perusrakenteeltaan samankaltainen kuin sopimuskaudella 2021—2024 voimassa oleva malli. Rahoitusmalli muodostuisi edelleen tuloksiin perustuvasta indikaattoripohjaisesta koulutuksen ja tutkimuksen rahoitusosiosta ja tulevaisuuden kyvykkyyksiä luovasta strategiarahoituksesta. Koulutus- ja osaamistason nostamista koskevaa tavoitetta edistettäisiin uusien ensikertaisten opiskelijoiden määrää koskevalla uudella rahoitusperusteella. Lausunto: https://www.xn--metskoulutus-jcb.fi/metsakoulutus-ry-otti-kantaa-korkeakoulujen-rahoituslainsaadannon-uudistukseen/

3. Metsäkoulutuksen ajankohtaispäivä

Aika ja paikka: tiistai 7.5.2024 UPM pääkonttori, Biofore Talo, Alvar Aallon katu 1 Helsinki

Tilaisuuden järjestää Metsäkoulutus ry ja UPM.

Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton – Tervetuloa!

Ohjelma

09.30                Kahvit

10.00                Tilaisuuden avaus, Anssi Niskanen Metsäkoulutus ry

10.10                UPM ajankohtaiset kuulumiset, Sami Oksa UPM

10.30                Hallitusohjelman toteuttaminen ammatillisessa koulutuksessa,

Jukka Lehtinen opetusministeriö

11.00                Metsäalan perustutkinnon kehittäminen – työryhmän kehittämisesitykset,

Eila Lautanen Työtehoseura

11.20                Kysymyksiä ja keskustelua

11.30                Lounas

12.30                Innovatiivinen ja oppiva yhteisö Kirsti Lonka Helsingin yliopisto

13.00                Metsäkoneenkuljettajien soveltuvuuskokeen pilotointi, Niko Karhu Työtehoseura

13.20                Myynti-, markkinointi ja johtamisosaamisen vahvistaminen amk-koulutuksessa,

Antti Sipilä Hamk

13.40                Pitovoimainen harjoittelu metsäkoneyrityksessä – taitoja palautteen antamiseen ja

käsittelyyn työssäoppimisen aikana Reetta Pilhjerta Tapio

14.00                Konekoulutuksen laadun parantaminen, Anu Sköld-Nurmi Winnova

14.20                Puunhankinnan korkeakouluopettajien yhteistyöverkoston käynnistäminen ja

digitaalisen metsätietoppimateriaalin rakentaminen, Kalle Kärhä UEF

14.40                Työelämän kommenttipuheenvuoro kehittämishankkeista, Heikki Pajuoja Metsäteho     

15.00                Keskustelua

15.15                Päätössanat, Ville Manner Metsäkoulutus ry

15.20                Tilaisuus päättyy

Tilaisuuteen voi osallistua etänä oheisesta linkistä: https://event.prospectumlive.com/metsaalan-koulutuksen-ajankohtaispaiva-2024

Ilmoittautumiset ja mahdolliset ruoka-ainerajoitteet viimeistään 2.5.2024 ville.manner@metsakoulutusry.fi

4. Metsämiesten Säätiön stipendit opiskelijoille

Metsäalan opettaja! Onhan oppilaitoksesi muistanut hakea Metsämiesten Säätiön stipendiä valmistuvalle metsäalan opiskelijalle?

Stipendin arvo on 300 euroa. Stipendiä voi hakea enintään 1 stipendi/vuosi/opintosuunta. Oppilaitos voi siis hakea stipendiä esim. Metsäkoneenkuljettajaksi valmistuvalle sekä metsuri-metsäpalvelujen tuottajaksi valmistuvalle opiskelijalle. Valmistumisajankohdalla ei ole merkitystä. Stipendin myöntämisperusteita ovat hyvä opiskelumenestys, ammattiosaaminen sekä rehdin ja luotettavan metsämieshengen luominen. Hakulomake löytyy Säätiön kotisivuilta: https://www.mmsaatio.fi/stipendit/valmistuvat-nuoret.html

5. Turvallisesti metsäalalla – opiskelijan työturvallisuusopas on julkaistu

Työkirja on tarkoitettu kaikille metsäalan opiskelijoille toiselta asteelta korkeakouluasteelle tukemaan ja vahvistamaan työturvallisuusosaamista ja -opetusta. Sitä voi käyttää myös työpaikkojen työturvallisuustyössä ja työharjoittelun tukena. Hankkeessa oli mukana Hamk, Hami, Metsäteho ja Metsäkoulutus ry.

Käytännönläheisen työkirjan teemoja ovat ammattilaisen asenne, työturvallisuuden johtaminen ja työhyvinvointi, lisäksi on huomioitu turvallinen työharjoittelu. Asioita havainnollistetaan tekstin, monipuolisten tehtävien ja käytännön esimerkkien ja videoiden avulla. Materiaaliin kuuluu myös kolme opetusvideota, jotka löytyvät Puuhuolto.fi/työturvallisuusopas/työturvallisuusvideot.

Työkirja avautuu linkistä: Turvallisesti metsäalalla – opiskelijan työkirja (13 Mt)

Hanketta on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi

5. Tilaisuudet

Metsäkonekoulujen neuvottelupäivät 16.-17.5 Redu Rovaniemi. Lisätietoja: kyosti.paloniemi@redu.fi

Metsurikoulujen neuvottelupäivät 22.–23.5. Hami Evo: Lisätietoja: jyrki.ilves@sedu.fi

Metsäkoulutus ry:n hallituksen kokous 12.4.

Metsäkoulutus ry:n kevätkokous 8.5. klo 9.00 Helsingissä. Paikka on Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry, Mikonkatu 8A8 Helsinki.

Hyvää kevättä kaikille!

Ville