Metsäkoulutus ry:n käynnistyvät kehittämishankkeet keväällä 2024

  • Talouskoulutus metsäalan opiskelijoille, Soile Viljakka Hämeen ammatti-instituutti, 10 000 euroa, 1.4.2024 – 31.12. 2025.
  • Puunhankinnan korkeakouluopettajien yhteistyöverkoston käynnistäminen ja digitaalisen Metsätietoppimateriaalin rakentaminen, Kalle Kärhä UEF, 30 000 euroa, kesto 1.4.2024 – 30.4.2025.
  • Myynti-, markkinointi ja johtamisosaamisen vahvistaminen amk-koulutuksessa, Antti Sipilä Hamk, 12 000 euroa, kesto 1.4.–31.12. 2024.
  • Pitovoimainen harjoittelu metsäkoneyrityksessä – taitoja palautteen antamiseen ja käsittelyyn työssäoppimisen aikana Reetta Pilhjerta Tapio Palvelut, 20 000 euroa kesto 3/2024–1/2025
  • Metsäkoulutuksen ajankohtaispäivä

Ville Manner, 5 000 euroa, kesto 3/2024–8/2024

  • Metsäopettajien akatemia alumnitapaaminen

Ville Manner, 15 000 euroa kesto 8/2024–5/2025

Hankkeiden rahoittaja on Metsämiesten Säätiö.

Jos olet kiinnostunut hankkeesta, kannattaa olla yhteydessä hankkeen yhteydessä ilmoitettuun henkilöön. Seuraavaksi hankkeista tehdään hankesopimukset Metsämiesten Säätiön kanssa ja lähdetään toteuttamaan niitä yhdessä jäsenten kanssa.

Vanhoina hankkeina jatkuu seuraavat hankkeet vuonna 2024

Työelämässä oppimisen kehittäminen metsäkoneenkuljettajan koulutuksessa Juhani Turunen Riveria 15 000 euroa

Metsäalan perustutkinnosta 2011–2018 valmistuneiden työllisyys ja alan pitovoima Eila Lautanen TTS 12 000 euroa

Metsien kasvun lisääminen ja bioenergian kokonaiskestävyys metsäammattiosaamisen vahvistamiseksi Laura Nikinmaa Tapio Oy 11 000 euroa.

Metsäalan perustutkinnon perusteiden työelämävastaavuus ja tutkinnon kehittäminen Eila Lautanen TTS 12 000 euroa