Syyskokouksen päätöksiä

Metsäkoulutus ry:n jäsenmaksut 2022

Varsinaiset jäsenet

A) 3500 euroa koulutuksen järjestäjät

B) 2500 euroa metsäalan työnantaja yli 200 työntekijää (Metsäteho, Metsäteollisuus ry, MTK, Säätiö, Tapio Oy)

C) 1000 euroa metsäalan työnantaja 100–200 työntekijää, yhdistys (kansalais-, palkansaaja-, työnantaja-, yrittäjäjärjestö tai vastaava yhdistys), tutkimusorganisaatio

D) 500 euroa metsäalan työnantajat 50–99 työntekijää, museot

E) 100 euroa metsäalan työnantaja alle 50 työntekijää, opiskelijajärjestöt

Kannatusjäsenmaksu: yhteisö 500 euroa, henkilö 50 euroa

Hallitus 2022

Puheenjohtaja Anssi Niskanen Suomen metsäkeskus

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Pertti Hourunranta Työtehoseura, varajäsen Anders Grannas Yrkesakademin

Mari Nieminen Tampereen seudun ammattioppilaitos Tredu, varajäsen Susanna Aro MTK

Reetta Pilhjerta Metsäteollisuus ry, varajäsen Kim Nguyen Metsäteollisuus ry

Markus Holopainen Helsingin yliopisto, varajäsen Timo Tokola Itä-Suomen yliopisto

Antti Sipilä Hämeen ammattikorkeakoulu, varajäsen Anne-Mari Väisänen Lapin ammattikorkeakoulu

Lauri Hyytiäinen Koneyrittäjät ry, varajäsen Markus Tähkänen Yksityismetsätalouden Työnantajat ry

Ilkka Harkkila Peimarin koulutuskuntayhtymä Livia, varajäsen Hanna-Mari Laitala Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä Kpedu

Kari Palojärvi Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry, varajäsen Toni Pajula Savottasudet Oy

Asta Kääriäinen Teollisuusliitto, varajäsen Hannu Siltala Teollisuusliitto

Aaro Riitakorpi Loimu ry, varajäsen Tiina Eklund METO – Metsäalan Asiantuntijat ry

Hanna Siiskonen Joensuun Metsäylioppilaat ry, varajäsen Elias Kujala MEOL – Metsäalan opiskelijat ry

Vaalivaliokunta 2022

Jarmo Nikkanen Gradia Jämsä (oppilaitokset)

Erkki Eteläaho METO – Metsäalan Asiantuntijat ry (työntekijät)

Hanna Siiskonen Joensuun Metsäylioppilaat ry

Simo Jaakkola Koneyrittäjät (yrittäjät)

Matti Mäkelä Metsäteollisuus ry (työnantajat)

Syyskokouksessa hyväksyttiin vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Yhdistyksen tilintarkastajana jatkaa Oy Tuokko Ltd ja HT Tuija Junni.