Metsäkoulutus ry:n ajankohtaiset kuulumiset

  1. Uudet jäsenet

Länsirannikon Koulutus Oy Winnova, Jätkä Juho Oy ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria ovat liittyneet Metsäkoulutus ry:n jäseniksi. Tervetuloa mukaan yhdistyksen toimintaan!

2. Vaikuttaminen ja lausunnot

Metsäkoulutus ry otti kantaa ja lausui ajokorttilainsäädännön uudistamiseen liittyen liikenne- ja viestintäministeriölle. Lausunto kokonaisuudessaan: https://www.xn--metskoulutus-jcb.fi/metsakoulutus-ry-lausui-ajokorttilain-uudistamisesta/

3.  Yhdistyksen strategiatyö vuosille 2023–2027

Metsäkoulutus ry:n strategian uudistamistyö etenee. Parhaillaan toteutetaan jäsenhaastatteluja. Metsäkoulutus ry:n jäsenille järjestetään strategiatyöpaja 3.2. klo 9.00–15.00 Metsäteollisuus ry:ssä Snellmaninkatu 13 Helsinki. Ilmoittaudu mukaan 27.1.2022 mennessä ville.manner@metsakoulutusry.fi Ilmoitathan mahdollisista ruoka-ainerajoituksista.

Strategiatyöpajan jälkeen maaliskuussa jäsenille järjestetään kommentointimahdollisuus strategialuonnoksesta. Yhdistyksen strategia hyväksytään kevätkokouksessa 12.5.2022.

4. Metsäkoulutus ry:n tukemat hankkeet Metsämiesten Säätiön hankehakuun

Metsäkoulutus ry sai lokakuun hankeideahaussa 16 hankeideaa yhteisarvoltaan 601 000 euroa. Metsäkoulutus ry:n hallitus käsitteli lokakuun hankeideahaussa saamansa hankkeet ja tukee seuraavia hankkeita Metsämiesten säätiön hankehakuun 1.12.2021-31.1.2022. Toivottavasti hankkeet saavat rahoituksen. Jos olette kiinnostuneet hankkeista, niin ottakaa yhteyttä hankkeen vastuulliseen johtajaan.

Osaamismerkki metsätieteen ajankohtaisista saavutuksista -koulutus

Jukka TikkanenItä-Suomen yliopisto ja Helsingin yliopisto, kesto 13.3.2022-31.12.2023, 80 500 euroa

Riistametsänhoito tutuksi videosarja

Klaus Ekman Riistakeskus, kesto 13.3.-2022-31.12.2022, 10 000 euroa

Metsäbioenergiaa kokonaiskestävästi – opetusmateriaali

Tiina Törmänen Tapio, kesto 1.5.2022- 1.4.2023, 27 000 euroa

Ulkomaisen työvoiman perehdytysmateriaali metsäalan istutus- ja raivaustöihin

Tarja Anttila Tapio, kesto 1.4.2022- 1.4.2023, 32 000 euroa ja omarahoitus 3000 euroa

Koneellinen puunkorjuu -oppikirjan uudistaminen

Heikki Ovaskainen Metsäteho, kesto 1.4.2022 – 31.12.2022, 50 000 euroa

Konekoulutuksen laadun parantaminen

Anne Vaahtio Winnova Oy, kesto 1.5.2022-31.12.-2023, 35 000 euroa haettava summa, omarahoitus 15 000 euroa

Metsäalan perustutkinnon perusteiden työelämävastaavuus ja tutkinnon kehittäminen

Eila Lautanen Työtehoseura, kesto1.4.2021-31.12.2023. Haettavan apurahan määrä on 30 750 euroa vuodelle 2022; 34 750 euroa vuodelle 2023.

Metsäala ja koulutus tunnetuksi -kiertue Pohjanmaa ja Kainuu

Taru Kemppainen Jätkä-Juho Oy, kesto 13.3.2022-31.12.2022, 35 000 euroa

Forest Time – Metsäammatit tutuksi

Hanna-Mari Laitala Kpedu Kannus, kesto 1.4.2022-31.3.2024, 55 700 euroa

5. Puhetta metsästä – metsäalan viestintäopas valmistunut

Kaikille avoin metsäalan viestintäopas parantaa metsätalouden toimijoiden viestintätaitoja ja innostaa heitä kertomaan omasta työstään ja tuomaan sen näkyväksi.

Materiaali on apuväline erityisesti henkilökohtaisen viestinnän kehittämiseen. Viestintää tehdään organisaatioissa yhteistyössä, ja jokainen organisaatio voi ottaa materiaalin käyttöön haluamassaan laajuudessa. Oppaan tavoitteena on parantaa metsätalouden toimijoiden viestintätaitoja ja innostaa heitä tuomaan näkyväksi omaa työtään ja osaamistaan. Myös metsäalan opiskelijat saavat materiaalien avulla jo opiskeluaikana nykyistä paremmat ammatilliset lähtökohdat metsäalan viestintään ja vuorovaikutukseen.

Työtä on ollut tukemassa metsäalan keskeisistä toimijoita edustanut hankeryhmä, jossa oli edustajat seuraavista organisaatioista: Helsingin yliopisto, Metsä Group, Metsäteho, Metsänomistajien palvelutoimisto MHYP, Stora Enso ja UPM Metsä. Aineiston toimitustyöstä on vastannut Miltton Oy.

Opas löytyy Metsätehon verkkosivuilta osoitteesta https://puuhuolto.fi/puhetta-metsasta/

Hankeen vetäjänä toimi Hamk ja sitä rahoitti Metsämiesten Säätiö.

6. Yhteinen nuorisoviestinnän webinaari 8.12.

Tervetuloa poimimaan ideoita ja samalla yhdessä hahmottamaan metsäalan nuorisoviestinnän koko kuvaa. Webinaarissa esitellään lyhyesti kymmenen erilaista tapaa herättää lasten, nuorten ja opettajien kiinnostusta metsään, metsäalaan ja metsien kestävään käyttöön. Yleisön toivotaan laajentavan kokonaiskuvaa kertomalla esimerkkejä omasta ja muiden toiminnasta. Metsäala on aktiivinen viestinnässä, mutta voimmeko lisätä vaikuttavuutta tiivistämällä yhteistyötä? Tilaisuuden järjestää Suomen Metsäyhdistys.

Ilmoittauduthan viimeistään 3.11.2021 mennessä. Kutsua saa levittää ja toivommekin levitettävän! Ohjelma ja ilmoittautuminen oheisesta linkistä:https://smy.fi/tapahtumat/mita-tapahtuu-metsaalan-nuorisoviestinnassa-webinaari/

7. Metsämiesten Säätiön apurahat metsäalan opiskelijoille ovat haettavissa 1.12.2021 alkaen

Metsämiesten Säätiö tukee metsäalaa opiskelevia apurahoin. Apurahaa voi hakea esimerkiksi ulkomaille suuntautuvaan lyhytkestoiseen opintomatkaan tai ryhmäopintomatkaan, vaihto-opiskeluun tai työharjoitteluun. Säätiö rahoittaa myös rahoitusstrategiansa mukaisia opinnäytetöitä. Valtakunnalliset opiskelijajärjestöt ovat myös vuotuisia apurahansaajia. Lisätietovideo opiskelijoiden apurahoista, vaikka oppitunnilla näytettäväksi:  https://www.youtube.com/watch?v=vPCwRCpULDE

8. Tilaisuudet

Syyskokous pidetään torstaina 9.12.2021 klo 12.00 alkaen MTK:ssa, Simonkatu 6 Helsinki.

Metsäkoulutus ry järjestää strategiatyöpajan jäsenille 3.2.2022 klo 9.00–15.00, Metsäteollisuus ry Snellmaninkatu 13 Helsinki.

Opopäivät pidetään perjantaina 4.2.2021 Hämeenlinnassa. Metsäkoulutus ry osallistuu näytteelleasettajaksi.

Metsäkoulutus ry järjestää metsäalan koulutuksen kehittämiswebinaarin 15.4.2022.

Hyvää talven jatkoa ja joulun odotusta!

Ville