Metsäkoulutus ry lausui ajokorttilain uudistamisesta

Ajokorttilain 5 §:n 6 momenttia esitetään muutettavaksi siten, että ammatillisessa kuljettajakoulutuksessa opiskelevien erityinen mahdollisuus saada B- ja BE-luokan ajo-oikeus 17 vuoden täytettyään poistettaisiin. Perusteluna poistamiselle on mainittu, että 6 momenttiin esitetty yleinen ”rajoitettu ajo-oikeus poistaisi tarpeen säädellä erillisesti ammatillisessa kuljettajakoulutuksessa olevien B-luokan ajo-oikeuden ikärajasta”.

Metsäkoulutus ry pitää tarpeellisena, että nykyisen ajokorttilain 5 §:n 6 momentin sisältämä erillinen 17 vuoden ikäraja B-luokan ajo-oikeudelle säilytetään ammatillisessa kuljettajakoulutuksessa olevien osalta.

Metsäkonealan työssäoppiminen tapahtuu lähes poikkeuksetta työmailla, joille ei ole mahdollista mitenkään päästä julkisilla kulkuvälineillä. Mikäli nykyinen erillinen 17 vuoden ikäraja B-luokan ajo-oikeudelle poistettaisiin ammatillisessa kuljettajakoulutuksessa olevien osalta, kuljetusalan ammatillisten opiskelijoiden opintojen ajallinen kesto uhkaisi pidentyä, työelämään siirtyminen

viivästyä ja työllistyminen vaikeutua nykyisestä. Muutos vaikeuttaisi nuorten työpaikalla tapahtuvan opetuksen ja oppimisen toteutumista.  B-luokan ajo-oikeuden saamisen poistaminen 17-vuotiailta voi kasvattaa opintososiaalisia ja työttömyysturvaan liittyviä kustannuksia kuljettajakoulutuksessa olevien nuorten osalta.

Ammatillisessa kuljettajakoulutuksessa opiskelevat ovat saaneet ajamisen, ajoneuvon käsittelyn, liikennesääntöjen ja liikennekäyttäytymisen opetusta ja harjoitusta huomattavasti enemmän 17 vuoden ikään mennessä kuin mitä B-luokan ajokorttiopetus edellyttää. Heidän vastuullisuutensa, ajo-osaamisensa ja liikennekäyttäytymisensä ovat siten lähtökohtaisesti paremmalla tasolla kuin muiden 17-vuotiaiden.

Jokaisella nuorella tulee olla tasavertainen mahdollisuus ammatilliseen koulutukseen opintoalasta sekä omasta ja/tai huoltajien taloudellisesta tilanteesta huolimatta eri puolilla Suomea.

Kannamme huolta siitä, että nuorten hakeutumista koulutukseen, opetusta, oppimista ja työpaikolla tapahtuvan opetuksen saavutettavuutta ei miltään osin muutoksessa heikennettäisi.

Metsäkoulutus ry on valtakunnallinen yhdistys, joka kehittää metsäbiotalouden koulutusta ja sen vetovoimaa. Metsäkoulutus ry yhdistää metsäalan työelämän ja kaikki koulutusasteet.

www.metsakoulutusry.fi

Helsingissä 16.11.2021

Kunnioittavasti

Ville Manner                                                       Anssi Niskanen                        

Toiminnanjohtaja, Metsäkoulutus ry             Puheenjohtaja, Metsäkoulutus ry