Keuda ja Metsäkoulutus ry kehittävät AR- ja VR-opetussisältöä metsäalan koulutukseen

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda ja Metsäkoulutus ry ovat aloittaneet yhdessä projektin, jonka tavoitteena on mahdollistaa metsänkäsittelyn harjoittelu mahdollisimman aidoissa olosuhteissa etä- ja hybridiopetuksessa.

Hankkeessa kehitetään AR- ja VR-opetussisältöä metsäalan osaamisen hankkimiseen. Sisältöä kehitetään harvennustapojen harjoitteluun eri olosuhteissa, istutuspaikan valintaan uudistusalalla sekä metsäkoneen ajoonlähtötarkastuksen harjoitteluun. AR- ja VR-teknologioilla luodut oppimisympäristöt ovat erityisen toimivia, koska niillä pystytään havainnollistamaan erilaisia olosuhteita ja vaihtoehtoisia toimintatapoja eri tilanteissa. Sisältö kehitetään yhdessä metsäalan opetusammattilaisten kanssa.

AR- ja VR-teknologiat tuovat lisäarvoa opetukseen monilla tavoin. Ensinnäkin teknologiat mahdollistavat erinomaisesti eri metsänhoidon menetelmien hahmottamisen ja niiden periaatteiden ymmärtämisen. “Tämä on yksi syy, miksi tällaiset ympäristöt soveltuvat loistavasti erilaisille oppijoille”, toteaa projektin sisällön teknisestä toteutuksesta vastaava Sara Käkönen 3DBearilta. Hankkeessa mukana oleva Vesa Tanttu Keudasta jatkaa: ”Opetuksessa teknologiat mahdollistavat lukuisan määrän harjoituskertoja, joiden toteuttaminen vaatisi muutoin paljon hankalasti toteutettavia aitoja työympäristöjä”.

Harjoitteita voidaan suorittaa täysin etäolosuhteissa älypuhelimen tai tietokoneen välityksellä tai lähiopetuksessa opettajan johdolla. Sisällöt tulevat vapaasti käytettäviksi kaikille Metsäkoulutus ry:n jäsenille. Hankkeessa on tiedossa seuraavaksi käyttäjätestaukset, joilla varmistetaan sisällön laatu ja käytettävyys. Hanke valmistuu loppuvuoteen 2021 mennessä.

Hanketta on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön

yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi

Sara Käkönen, hankkeen teknisestä toteutuksesta 3DBear:in puolelta vastaava

Vesa Tanttu, opettaja ja hanketyöryhmän jäsen Keudasta