Puhetta metsästä – metsäalan viestintäopas valmistunut

Metsäasiat ovat nyt ajankohtaisempia kuin koskaan. Kaikille avoin metsäalan viestintäopas parantaa metsätalouden toimijoiden viestintätaitoja ja innostaa heitä kertomaan omasta työstään ja tuomaan sen näkyväksi. Opas löytyy Metsätehon verkkosivuilta osoitteesta https://puuhuolto.fi/puhetta-metsasta/

Opas on syntynyt Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) aloitteesta ja sen on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Työtä on ollut tukemassa metsäalan keskeisistä toimijoita edustanut hankeryhmä, jossa oli edustajat seuraavista organisaatioista: Helsingin yliopisto, Metsä Group, Metsäteho, Metsänomistajien palvelutoimisto MHYP, Stora Enso ja UPM Metsä. Aineiston toimitustyöstä on vastannut Miltton Oy. Aineisto on sijoitettu Metsätehon hallinnoimaan Puuhuolto.fi -portaaliin, josta se on vapaasti kaikkien kiinnostuneiden käytössä.

Materiaali on apuväline erityisesti henkilökohtaisen viestinnän kehittämiseen. Viestintää tehdään organisaatioissa yhteistyössä, ja jokainen organisaatio voi ottaa materiaalin käyttöön haluamassaan laajuudessa. Oppaan tavoitteena on parantaa metsätalouden toimijoiden viestintätaitoja ja innostaa heitä tuomaan näkyväksi omaa työtään ja osaamistaan. Myös metsäalan opiskelijat saavat materiaalien avulla jo opiskeluaikana nykyistä paremmat ammatilliset lähtökohdat metsäalan viestintään ja vuorovaikutukseen.

Materiaalista löytyy erityisesti metsäalan näkökulmasta kirjoitettuna vinkkejä ja harjoituksia toimivaan viestintään, sekä sosiaaliseen mediaan niin somekanavien kuin sisällöntuotannon suhteen. Työkalupakkiosiosta löytyy mm. sosiaalisen median pelisääntöjä, kirjoittajakoulu sekä harjoituksia oman viestintäprofiilin kirkastamiseen.

Lisätietoja

Antti Sipilä, Hämeen ammattikorkeakoulu

antti.sipila@hamk.fi

050 592 7051