Puutavaran lähikuljetuksen työskentelyä tehostetaan ja kehitetään

Puutavaran lähikuljetusta tehostamalla kestävää metsänhoitoa- TEHOAJO- hanke aloitettiin 1.3.2023 maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella TTS Työtehoseuran metsäkoulutuksen tutkimuksessa, joka jatkuu vuoden 2023 loppuun. Puutavaran lähikuljetustyöskentelyn kehittämiselle ja tehostamiselle on selkeä tarve työelämässä. Kuormatraktorin kuljettajalta vaaditaan laaja-alaista osaamista puutavaran lähikuljetuksen suunnittelussa leimikolla.  Lähikuljetus on aikaa vievä työlaji ja sitä tehostamalla saadaan merkittäviä hyötyjä, jotka edesauttavat kestävää metsänhoitoa muun muassa polttoainetaloudellisuuden ja korjuuvaurioiden minimoinnin kautta. Puutavaran lähikuljetuksessa syntyvät korjuuvauriot ja työn tuottamattomuus syntyvät usein lähikuljetuksen suunnittelun laiminlyönnistä, ja se näkyy turhana ajamisena raskaalla koneella leimikolla ja tämä korostuu jatkuvan kasvatuksen hakkuumenetelmien lisääntyessä.

Puunkorjuuyrittäjillä puutavaran lähikuljetuksen tehostaminen on laajasti keskustelussa muun muassa polttoainekustannusten noustessa voimakkaasti. Kuormatraktorin kuljettajille ei ole olemassa riittävän päteviä ja tutkittuja työmalleja, joiden avulla lähikuljettamista voitaisiin opettaa kustannustehokkaasti metsäalan opiskelijoille. Hankkeen yhtenä tavoitteena on laatia työntutkimuksen avulla työmallit puutavaran lähikuljetukseen eri leimikkorakenteille.

Lisätietoja: Niko Karhu TTS, 041 731 8787