Metsätieteiden osastot kehittävät jatkuvan oppimisen sisältöjä työelämässä oleville metsäammattilaisille

Metsäammattilaisten osaamisen ylläpitäminen on keskeinen osa metsäalan kehittymistä. Laajojen asiayhteyksien hallitseminen edellyttää myös työelämässä olevien ammattilaisten jatkuvaa osaamisen kehittämistä ja tutkimustietoon pohjautuvaa vuoropuhelua.

Metsäammattilaisten osaamisen tukemiseksi on käynnistetty Osaamismerkki metsätieteiden ajankohtaisista saavutuksista -koulutushanke, jonka tavoitteena on vahvistaa työelämässä olevien korkeakoulutettujen osaamista metsätieteiden ajankohtaisista kysymyksistä.

Hankkeessa laaditaan joustava koulutuskokonaisuus, jonka opiskelu on mahdollista työn ohessa. Opintojaksoja pilotoidaan valittujen kohderyhmien kanssa. Toteutus pohjautuu yliopistojen ajankohtaiseen tutkimustietoon metsäalan uusista saavutuksista. Tavoitteena on vahvistaa koulutuksen työelämärelevanssia ja ennakoida tulevaisuuden työelämän tarpeita. Lisäksi edistetään konkreettista yhteistyötä metsäkoulutusta tarjoavien korkeakoulujen ja työelämän välillä.

Hanketta tukee Metsäkoulutus ry ja sitä rahoittaa Metsämiesten Säätiö. Sisällön toteutuksesta vastaavat Itä-Suomen yliopiston ja Helsingin yliopiston metsätieteiden osastot. Hanke toteutetaan pääosin vuosien 2022 ja 2023 aikana. Hankkeen toteutusta tukee ohjausryhmä, jossa ovat mukana Itä-Suomen yliopisto, Helsingin yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu, Karelia-ammattikorkeakoulu, Metsäteho, Metsä Group, Suomen metsäkeskus ja Metsäkoulutus ry.

Hanketta on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi.

Hankkeen sivut (UEF Connect) löydät täältä.

Lisätietoja: Hannes Pasanen, hannes.pasanen@uef.fi