Metsäkoulutus ry otti kantaa korkeakoulujen rahoituksen uudistamiseen liittyen

Metsäkoulutus ry otti kantaa opetusministeriön OHRA-työryhmän työhön liittyen korkeakoulujen rahoituksen uudistamiseen. Ohessa koko lausuntomme.

OHRA-työryhmälle opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakouluohjauksen ja korkeakoulujen valtionrahoituksen kohdentamisessa käytettyjen rahoitusmallien uudistamiseksi

Työryhmän tehtävänä on valmistella 15.12.2023 mennessä ehdotukset OKM:n korkeakouluohjauksen ja korkeakoulujen valtionrahoituksen kohdentamisessa käytettyjen rahoitusmallien uudistamiseksi vuodesta 2025 alkaen sekä tukea ministeriötä ohjauskäytänteiden uudistamisessa ja sopimuskauden 2025–2028 valmistelussa.

Hallitus on sitoutunut Suomen koulutustason nostoon ja korkeakoulutuksen aloituspaikkojen lisäämiseen.  Samalla suunnataan korkeakoulutusta aiempaa voimakkaammin ensimmäistä tutkintoaan suorittaville.

Metsäkoulutus ry on huolissaan metsäalan metsätalousinsinöörikoulutuksen rahoituksen tasosta ja metsäalalle haluavien aikuisopiskelijoiden mahdollisuudesta opiskella metsätalousinsinööriksi. Aikuisopiskelijat ovat motivoituneita ja työllistyvät hyvin valmistuttuaan metsäalalle.

OHRA-työryhmässä on käyty keskusteluja, että rahoitusmalleissa tutkintojen kasautumisen vähentämiseksi toisen saman tasoisen tutkinnon kerrointa alennetaan merkittävästi nykyisestä 0,7:stä. Metsäkoulutus ry pitää merkittävää rahoituskertoimen alentamista huonona asiana. Olemme huolissamme siitä, että rahoituskertoimien laskeminen johtaa oppilaitoksissa siihen, että heillä ei ole taloudellisia resursseja ja edellytyksiä järjestää aikuisopiskelijoille ja alan vaihtajille koulutusta.

Oppilaitosten mahdollisuudet vaikuttaa hakijajoukkoon ovat rajalliset, jolloin kertoimen muutos näyttäytyy lähinnä rahoitusleikkauksena, kun opiskelijoista nykyisellään merkittävä osa on toista tutkintoa suorittavia, eikä muutosta tähän ole näköpiirissä mm. metsäalan vetovoimahaasteiden ja alan luonteen (paljon alanvaihtajia) takia. Ottaen huomioon aikuiskoulutustuen lakkauttamisen syksyllä 2024, pidämme merkittävää rahoituskertoimien alentamista samaan aikaan erittäin huonona asiana.

Metsäkoulutus ry esittää, että toisen saman tasoisen tutkinnon suorittamiseen liittyvän rahoituskertoimen tulee olla jatkossa vähintään 0,5.