Metsäkoulutus ry ajankohtaiset

1. Lausunto

Metsäkoulutus ry antoi lausunnon luonnoksesta valtioneuvoston koulutuspoliittiseksi selonteoksi.

Selonteossa esitetään kohti 2040-lukua ulottuva koulutuksen ja tutkimuksen visio ja linjataan tarvittavat normi- ja muun ohjauksen, voimavarojen ja rakenteiden muutokset.

Lausunto kokonaisuudessaan: http://www.xn--metskoulutus-jcb.fi/metsakoulutus-ry-otti-kantaa-valtioneuvoston-koulutuspoliittisen-selonteon-2040-luonnokseen/

2. Metsäopettajien akatemia

Metsäopettajien toinen akatemiakurssi käynnistyi aloitustilaisuudella 22.1. Helsingissä.  Akatemiaan kutsutaan vuosittain noin 20 opettajaa jokaiselta koulutusasteelta Metsäkoulutus ry:n jäsenoppilaitoksista. Akatemia -kurssi kestää kevään 2020. Kurssilaiset tekevät kurssin aikana verkko-opintoja ja osallistuvat läsnäolopäiville. Kurssista saa 5 opintopistettä. Akatemian ovat toteuttaneet yhteistyössä Metsäkoulutus ry ja Metsäteho. Metsämiesten Säätiö on rahoittanut akatemiaa.

3. Ilmastokestävä metsätalous -opetusmateriaalin tuloswebinaari

Webinaari järjestetään 24.2.2021 klo 15 alkaen.

Tilaisuudessa kuulet ajankohtaista tietoa ilmastokestävästä metsänhoidosta sekä pääset tutustumaan uuteen opetusmateriaaliin. Osallistujien kysymyksille on varattu aikaa tilaisuuden lopussa. Tilaisuus on maksuton.

Tilaisuus on tarkoitettu metsäalan opettajille, metsäammattilaisille sekä metsänomistajille. Webinaari järjestetään Teams-kokouksena. Linkki tapahtumaan lähetetään myöhemmin.

Ilmoittautumiset: Tiina Törmänen, puh. 050 466 4510, tiina.tormanen@tapio.fi

Lisätietoja hankkeesta löydät täältä. Hanketta rahoittaa Metsämiesten Säätiö.

4. Koulutuksen kehittämiswebinaari

Metsäkoulutus ry järjestää metsäalan koulutuksen kehittämiswebinaarin perjantaina 9.4. klo 12.00–14.00. Webinaari on kaikille avoin ja maksuton. Tilaisuudessa kuullaan Metsäkoulutus ry:n ja hankekumppaneiden kehittämishankkeista. Ilmoittautumiset ville.manner@metsakoulutusry.fi Laita päivä kalenteriin ja tule mukaan!

5. Työelämä tutuksi – alueellinen tukiverkosto ja verkkokurssi kaikkien metsäalan opettajien käyttöön

Laajassa työelämä tutuksi -verkostohankkeessa on valmisteltu metsäalan koulutuksen tueksi alueellisesti helposti saavutettava tukiverkosto, jota koulut voivat halutessaan hyödyntää luennoitsijoina ja asiantuntijoina aihepiirin opetuksessa. Toisena osana hanketta on valmistumassa ”Toimiminen metsäalan työmarkkinoilla”-verkkokurssi, mikä sisältää keskeisen työlainsäädännön ja metsäalan toimintatavat. Kurssi on rakennettu niin, että se täyttää metsäalan perustutkinnon 2018 ”Työelämässä toiminen” – pakollisen kurssin vaatimukset; korkea-asteilla se on suunniteltu sisältyväksi vapaasti valittaviin opintoihin. Hanketta on rahoittanut Metsämiesten Säätiö.

Lisätietoja: Eila Lautanen Työtehoseura, eila.lautanen@tts.fi

6. Metsäkoulutus ry:n kevätkokous 2021

Yhdistyksen kevätkokous pidetään 21.5.2021 klo 10.00. Varaudutaan siihen, että kokous pidetään tarvittaessa etäyhteydellä.

Metsäkoulutus ry:n hallitus kokoontuu keväällä

18.3.

29.4

21.5

Hyvää talven jatkoa!

Ville Manner