Metsäkoulutus ry ajankohtaiset

1. Hankeideahaku 2022

Metsäkoulutus ry järjestää lokakuussa metsäalan koulutuksen kehittämiseen liittyvän hankeideahaun. Hankeideoita voi lähettää Metsäkoulutus ry:lle 31.10.2022.

Kehittämisideat voivat olla esimerkiksi koulutussisältöjen ja opetusmateriaalin kehittämistä, työelämän ja oppilaitosten välisen yhteistyön parantamista, metsäalan koulutuksen markkinointia, virtuaalisten ja digitaalisten oppimisympäristöjen ja sisältöjen kehittämistä tai vaikka opettajien osaamisen kehittämistä. Painotuksista päätetään tarkemmin yhdistyksen hallituksessa syyskuussa. Tavoite on, että hankeideahaussa näkyy yhdistyksen uutta strategiaa toteuttavat aiheet.

Metsäkoulutus ry:n hallitus käsittelee saapuneet hankeideat ja tekee päätöksen mitä hankeideoita yhdistys tukee Metsämiesten Säätiön hankehakuun marraskuun 2022 aikana.

Kehittämishankeideat vastaanottaa toiminnanjohtaja Ville Manner Metsäkoulutus ry. Alla linkki hankeideahaun lomakkeeseen. Täytä tarvittavat tiedot ja lähetä idea sähköpostilla osoitteeseen ville.manner@metsakoulutusry.fi.

Hankeideahaun lomake: http://www.metsäkoulutus.fi/hankeideahaku/

Hankeideahaun prosessi ja ohjeet:  http://www.xn--metskoulutus-jcb.fi/hankehaun-ohjeet/

2. Radiomainoskampanja

Metsäkoulutus ry ja kymmenen metsäalantoimijaa yhteistyössä Metsämiesten Säätiön kanssa toteuttavat radiokampanjan, jonka tavoitteena on kertoa, että kestävässä metsätaloudessa on käytössä monipuoliset metsien käsittelyvaihtoehdot ja saada kuulijat miettimään omaa suhdetta metsien käyttöön.

Mainokset kuuluvat kaupallisilla radiokanavilla kautta Suomen viikoilla 41–42 ja 44–45. Kampanja tavoittaa yli 75 prosenttia yli 25-vuotiaista kuulijoista. 

Metsäkoulutus ry:n radiomainos: 

Tule opiskelemaan kestävää tulevaisuutta!

Metsäalan koulutus tarjoaa mielenkiintoisia opiskeluvaihtoehtoja ympäri Suomea kaikilla koulutusasteilla. Uusiutuva luonnonvara ja osaavat ihmiset ovat metsäalan menestystekijät.

Terveisin Metsäkoulutus ry ja Metsämiesten Säätiö

Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin www.metsapuhuu.fi

Radiomainonnassa ovat mukana Koneyrittäjät, Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu, METO – Metsäalan Asiantuntijat, Metsä Group, Metsäkoulutus ry, Metsänhoitoyhdistykset, Sahateollisuus ry, Stora Enso, Teollisuusliitto, Tornator, UPM ja Metsämiesten Säätiö.

3. Metsäkoulutus ry uusi laskutusosoite

Metsäkoulutus ry:n laskutusosoite on muuttunut.

Uusi laskutusosoite: https://www.xn--metskoulutus-jcb.fi/laskutusosoite/

4. Tilaisuudet

Metsäpäivät 27.10. Helsinki

Nuorisoviestinnän kehittämisfoorumi – Tutkimuksista käytäntöön 28.10. Helsinki

Tilaisuudessa julkistetaan uusi Nuorten Metsäbarometri ja kerrataan muiden lähiaikoina julkaistujen metsään liittyvien nuorisotutkimusten tuloksia erityisesti viestinnän näkökulmasta. Tutkimustulosten rinnalla käydään läpi liuta case-esimerkkejä metsäalan markkinointiviestinnästä ja kuullaan ja keskustellaan mikä saisi nuoret kiinnostumaan alasta.

Hallitus 17.11.2022

Metsäkoulutus ry:n syyskokous 9.12. klo 10.00 Metsäteollisuus ry Snellmaninkatu 13 Helsinki