Metsäalan, prosessiteollisuuden ja puualan ammattiin opiskeleville työllä on keskeinen merkitys elämässä

 

Metsäalan, prosessiteollisuuden ja puualan ammattiin opiskelevat arvostavat vakituista ja turvallista työtä, jossa pääsee toteuttamaan itseään ja jolla on yhteiskunnallista merkitystä. Heille hyvä työyhteisö on tärkeämpi kuin suuri palkka. Miehille uralla eteneminen ja palkka ovat hieman tärkeämpiä kuin naisille.

Vertailtaessa opiskelualoja toisiinsa metsä- ja puualan opiskelijoilla korostuu tarve päästä toteuttamaan itseään työn kautta sekä työn yhteiskunnallinen merkittävyys.  Prosessiteollisuuden opiskelijoiden keskuudessa puolestaan korostuu halu edetä uralla ja ansaita rahaa sekä toisaalta työn turvallisuus.

Verrattuna muihin suomalaisiin työ vaikuttaa ylipäänsä olevan näiden alojen opiskelijoille tärkeä osa elämää. He arvostavat keskimääräistä enemmän paitsi taloudellista ja urakehitystä niin myös työn merkityksellisyyttä, työn pysyvyyttä sekä hyvää työyhteisöä.

_____

Tulokset käyvät ilmi T-Median T-Median työnantajakuvatutkimus 2017 -tutkimuksesta, joka selvitti metsäalan, prosessiteollisuuden ja puualan ammattiin opiskelevien arvoja ja asenteita työelämää kohtaan. Tutkimukseen vastasi yhteensä 175 henkilöä, joista  87 oli metsäalan, 62 prosessiteollisuuden ja 26 puualan ammattiin opiskelevia. Tutkimusaineisto kerättiin yhteistyössä 9 alan oppilaitoksen sekä Metsäkoulutus ry:n kanssa sähköisellä lomakekyselyllä 2.5.-1.6.2017.

http://t-media.fi/wp-content/uploads/2017/06/Ty%C3%B6nantajamaine_2017_Mets%C3%A4-prosessiteollisuus-ja-puuala.pdf

T-Media on maineen mittaamiseen ja kehittämiseen erikoistunut tutkimus- ja viestintäyhtiö.

www.t-media.fi

 

Lisätietoja tutkimuksesta: Essi Vesterinen

Tutkimuspäällikkö T-Media Oy tutkimus@t-media.fi