Metsäkoulutus ry:n kuulumiset

Metsäkustannus Oy liittyi Metsäkoulutus ry:n kannattajajäseneksi 21.6 pidetyssä hallituksen kokouksessa.

Tervetuloa mukaan yhdistyksen toimintaan.

Metsäkoulutus ry:n strategia

Stratetegiatyö käynnistettiin maaliskuussa ja kaikki jäsenet haastateltiin. Hallitus on kokoontunut kevään aikana kahteen strategiatyöpajaan. Yhdistyksen jäsenillä oli mahdollisuus päästä osallistumaan strategian laadintaan 2.6 pidetyssä yhdistyksen kevätkokouksessa Helsingin yliopistolla. Strategialuonnos jätetään jäsenille lausunnolla ja kommentoitavaksi heinäkuussa, kommentteja pyydetään perjantaihin 11.8 mennessä. Syksyllä aloitetaan strategian pohjalta suunnittelemaan vuoden 2018 toimintasuunnitelmaa, jotta strategiset suuntaviivat saadaan käytännön toiminnaksi. Yhdistyksen strategia luodaan 2018-2022 väliseksi ajanjaksoksi. Strategia hyväksytään syyskokouksessa 2017.

 

Tilaisuudet, tapahtumat ja selvitykset

Metsäkoulutus ry ja jäsenet olivat mukana 15.-16.5 pidettävässä valtakunnallisessa Metsävisan finaalissa. Finaaliin osallistuu 100 yläkoululaista ympäri Suomea. Kaikki metsäalan koulutusasteet ja useita metsäalan toimijoita oli mukana Espoon Nuuksiossa järjestettävässä finaalissa.

Metsäkoulutus ry palkitsi Taitaja9 kilpailun parhaat toukokuussa matkapuhelimilla.

Farmari -näyttely 2017 pidettiin Seinäjoella 14-17.6. Seinäjoen koulutuskuntayhtymä oli esillä messuilla ja esitteli omaa koulutustarjontaa sekä Metsäkoulutus ry:tä.

Metsäkoulutus ry on mukana Joensuussa 1-2.9 pidettävillä Silva messuilla yhdessä Karelia ammattikorkeakoulun kanssa.

Metsäkoulutus ry ja koulutuksenjärjestäjät ovat mukana marraskuussa 2017 messukeskuksessa pidettävillä Metsämessuilla. ”Koulutuskulmassa” on mukana kaikki metsäalan koulutusasteet. Lauantaina järjestetään lukiolaisille mahdollisuus osallistua metsämessuille ja tutustua metsäalan koulutustarjontaan osastollamme.

Metsäkoulutus ry on mukana 15/30 Research Oy:n tekemässä ja Metsämiesten Säätiön rahoittamassa metsäalan nuorisoviestinnän evaluoinnissa, jossa tarkastellaan kaikkien valtakunnallisesti metsäalan nuorisoviestintää tekevien tahojen nuorisoviestintää, keskinäistä yhteistyötä ja synergiamahdollisuuksia. Selvitys valmistuu loppuvuodesta 2017.

Metsäkoulutus ry oli mukana T-Median työnantajakuvatutkimuksessa, jossa selvitettiin metsäalan, puualan ja prosessiteollisuuden ammattiin opiskelevien arvoja ja asenteita työelämää sekä muutamia työnantajia kohtaan. Kysy lisää tuloksista: ville.manner@metsakoulutusry.fi

Hyvää Kesää kaikille!