Log Forcesta ja Wood Forcesta oppimisymparistö

Log Force ja Wood Force metsäalan oppimisympäristöksi –hanke. LogForce ja WoodForce sovellusten
käyttöönotto on muuttanut tilannetta puunhankinnan töissä niin, että on mahdollista ja mielekästä järjestää
opiskelijoiden käyttöön työelämässä tarvittavat sovellukset jo opiskelun aikana.
Hankeen päättyessä on oppilaitoksilla käytössä LogForce- ja WoodForce-oppimisympäristöt.
Log Force -oppimisympäristö on järjestelmä, joka on kopio tuotantokäytössä olevasta. Varastotilanne ja tilaukset
luodaan tekemällä sopiva otanta Metsähallituksen varasto- ja toimituspaikkatilanteesta. Resetointi -komento
palauttaa ”pelimaailman” alkutilanteeseen. Tällä tavoin mahdollistetaan seuraavan oppimistehtävän tekeminen
samasta alkutilanteesta.

WoodForce – oppimisympäristöllä on samat ominaisuudet kuin LogForcessa. Tämän kaltainen opetuksen kehittämishanke kannattaa toteuttaa oppilaitosten yhdessä. Hankkeessa on mukana 21 oppilaitosta (HY, UEF, Hamk, Karelia, Lapin amk, Novia, Tamk, Xamk, Esedu, Gradia, Hami, Livia, OSAO,Poke, Riveria, Redu, Sakky, Tredu, TTS, Yrkesakademin ja YSAO sekä kolme muuta partneria (Trimble, Metsäteho ja Metsäkoulutus ry). Metsämiesten säätiö on rahoittanut hanketta.

Lisätietoja:
yliopettaja Timo Antero Leinonen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, timo.leinonen@xamk.fi, puh.
0408420627