Metsä puhu uusille osaajille – Alueellisen markkinoinnin kehittäminen

Metsäalan alueellista markkinointia kehitettiin Metsä puhuu uusille osaajille -hankkeessa vuosina 2016 – 2018.
Vuosina 2016 ja 2017 toteutettiin hankkeen pilottialueilla ensimmäiset kokoontumiset. Näissä työpajoissa
pohdittiin alueellisen markkinointityön lähtökohtia mitä pitäisi kehittää, mitä voidaan tehdä yhdessä sekä
sovittiin jatkotoimenpiteistä. Mukana työpajoissa oli alueen oppilaitosten edustajia ja vaihtelevissa määrin
työelämän edustajia. Vuoden 2017 syksyllä kokoonnuttiin kahteen otteeseen vaihtamaan kokemuksia metsäalan
markkinoinnista, ideoimaan uutta yhteistä toimintaa ja oppimaan uutta. Yhteiseksi markkinointitempaukseksi
sovittiin Tulevaisuuden tekijät -sivuston kokoaminen Suomen metsäyhdistyksen sivuille:
https://www.smy.fi/tulevaisuuden-tekijat/ Tempaus toteutettiin yhteistyössä valtakunnallisen Metsä puhuu uusille
osaajille -hankkeen kanssa. Lisäksi kullakin alueella oli vuonna 2017 omat markkinoinnin kehittämiskohteet ja
alan markkinointitapahtumat.

Vuoden 2018 tavoitteena oli tehostaa ja vakiinnuttaa alueiden markkinointiverkostojen toimintaa. Tätä tukemaan
teetettiin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun metsätalousinsinööriopiskelijalla opinnäytetyö, jossa
selvitettiin markkinointiverkostojen toimivuutta ja alan markkinoinnin vaikuttavuutta. Opinnäytetyön keskeisiä
tuloksia oli se, että alan imagossa koettiin edelleen olevan parantamisen varaa.

Lisäksi teimme tiivistä yhteistyötä valtakunnallisen Metsä puhuu uusille osaajille -hankkeen kanssa. Järjestimme
yhteistyössä kaksi pilottialueille ja muille alan toimijoille suunnattua tilaisuutta, joissa opittiin uutta alan
markkinoinnista ja vaihdettiin kokemuksia. Pilottialuiden huipputuloksista mainittakoon Keski-Pohjanmaan
Yön yli ulkona -metsäleiri, Pohjois-Karjalan mittava somekampanja sekä Oulun ja Lapin alueen Metsä puhuu
uusille osaajille -hankerahoituksella suunniteltu ja saatu 400 000 euron ESR-hanke Metsäkoulutuksen kehittämiseen.

Hankkeessa hyviksi havaittuja yhteisiä kokoontumisia tullaan jatkamaan. Tapaamiset toteutetaan yhteistyössä
Maaseutuammattiin ry:n, Suomen Metsäyhdistyksen ja Metsäkoulutus ry:n kanssa.

Niina Mäntyniemi Maaseutuammattiin ry