Koulutussopimukseen perustuvaa työelämässä oppimista koneyrityksissä selvitetty

Oppimassa ohjaamossa – koulutussopimukseen perustuva
työelämässä oppiminen koneyrityksissä selvityksen keskeiset ratkaisukeinot työpaikalla tapahtuvan oppimisen ongelmien ratkaisemiseksi metsäkonealalla.

Oppilaitokset

• Lisää ajotunteja ennen työssäoppimista

• Aktiivinen kokemusten vaihtaminen työssäoppimisjaksoista ja parhaiden käytäntöjen jakaminen, esim. etäohjauksen tehokkaampi hyödyntäminen

• Opiskelijoiden työelämävalmiuksien parantaminen

• Opettajien työelämätaitojen ja -ymmärryksen ylläpitäminen

Alan yritykset

• Osaamista ja kärsivällisyyttä työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukemiseen

• Alan työnantajamielikuvan ja vetovoiman arviointi ja kehittäminen alalle hakeutuvien nuorten määrän kasvattamiseksi

• Koulutussopimukseen perehtyminen ja tuen tarpeen kommunikoiminen oppilaitokselle

Yhteiskunta


• Työssäoppijoista koituvan kustannuksen jakaminen urakoitsijoiden kanssa julkisissa hankinnoissa


• Koulutuskorvausmallin uudelleenarvioiminen erityistoimialoilla


• Koulutuksen vaikuttavuuden painoarvon kasvattaminen oppilaitosten rahoituksessa

Selvitys on osa Infra ry:n, Koneyrittäjät ry:n, Metsä Groupin, Metsähallituksen,
Rakennusliiton, Stora Enson, Teollisuusliiton sekä UPM:n rahoittamaa tutkimushanketta,
jonka on toteuttanut Aula Research.

Selvityksen voi tutustua: https://www.rakennusteollisuus.fi/globalassets/infra/ajankohtaista/yksittaisten-tiedotteiden-lisatietoaineistot/oppimassaohjaamossa_raportti.pdf