Metsäkoulutus ry:n ajankohtaiset

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle

Metsäkoulutus ry antoi lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle 9.2.2018 ammatillisen koulutuksen reformiin liittyvästä ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamista (673/2017), koskien 20 §. Pykälä 20 § koskee opiskelijoiden opintososiaalisia etuuksia, kuten majoitusta ja ruokailua. Metsäkoulutus ry esitti, että metsäalan perustutkintoa opiskelevilla on jatkossakin oikeus maksuttomaan ruokailuun työpäivän aikana, sisältäen aamiaisen, lounaan ja päivällisen. Esitimme, että metsäalan perustutkinnossa opiskeleville muonituspalvelu tulee järjestää jatkossakin arkena klo 7:00 ja 23:00 välisenä aikana työskenneltäessä ja opiskeltaessa. Metsäalan oppilaitokset haluavat edistää oppilaiden terveellisiä ruokailutottumuksia ja tarjota oppilaille muonituksen kyseisenä aikana. Tämä on tärkeää myös oppilaiden vanhempien näkökulmasta ja tällä varmistetaan osaltaan se, että nuoret saavat ravitsevaa ruokaa riittävästi työpäivänsä aikana. Tämä vaikuttaa myös positiivisesti opiskelijoiden jaksamiseen ja oppimiskykyyn.

Tutkintoja uudistetaan

Metsäalan ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon uudistamiset ovat alkaneet. Molempien tutkintojen uudistamiseen on nimetty viralliset ohjausryhmät ja perustettu laajemmat työryhmät. Työryhmien esitykset uusiksi tutkinnoiksi tulee jättää Opetushallitukselle ennen heinäkuuta. Uusien tutkintojen perusteet tulevat lausuntokierrokselle syyskuussa 2018. Uudet perusteet tulevat voimaan 1.1.2019.

Metsäalan koulutuksen markkinointia 

Opo-päivät järjestettiin 1.-3.2 laivaristeilyllä. Metsäkoulutus ry ja Metsäopetus.fi olivat yhteisosastolla mukana markkinoimassa metsäalan koulutusta opoille. Kiitos kaikille aktiiveille järjestelyistä ja osallistumisesta!

Uratarinoita ja videoita

Metsäkoulutus ry:n ja Maaseutuammattiin ry:n organisoimassa kokoontumisessa ideoitu metsäalan tulevaisuuden tekijöistä kertova verkkosivu on ollut jo useamman viikon avoinna kävijöille. Jos et ole vielä tutustunut sivuun, se löytyy osoitteesta https://www.smy.fi/tulevaisuuden-tekijat/.

Jokaisen tarinan lopussa on linkki opiskelijan oppilaitoksen sivulle hänen opiskelualaa koskevaan kohtaan.

Samalla tuotettiin kaksi lyhyttä videota, jotka löytyvät YouTubesta:

https://www.youtube.com/watch?v=mI5IeEoctm8

https://www.youtube.com/watch?v=djQuqpN5OEI

Videot ovat nyt näin yhteishaun alla YouTube – ja Facebook -markkinoinnissa. Voitte hyödyntää sivustoa ja videoita metsäalan koulutuksen markkinoinnissa omissa organisaatioissanne.

Suomen Metsäyhdistyksen Nuorten vaikuttajien metsäfoorumi järjestetään kesäkuussa Keski-Suomessa. Oppilaitoksista kaivataan aktiivisia, iloisia ja tarmokkaita opiskelijoita mukaan tapahtumaan: Lisätietoja: vilma.issakainen@smy.fi

Suomen Metsäyhdistyksen järjestämä Metsävisan finaali järjestetään 24.-25.5.2018 Nuuksiossa. Kannustan oppilaitoksia ja muita Metsäkoulutus ry:n jäseniä osallistumaan tehtävärastien järjestämiseen tänäkin vuonna. Metsävisan finaaliin osallistuu tänä vuonna 50 parhaiten alueellisissa karsinnoissa menestynyttä nuorta. Lisätietoja: anne.turunen@smy.fi

Metsäkoulutus ry:n hankkeet Metsämiesten Säätiölle 2018

Metsäkoulutus ry on jättänyt yhteistyössä hankekumppaneiden kanssa Metsämiesten Säätiölle 31.1.2018 mennessä 7 metsäalan koulutuksen kehittämishanketta.

  1. Log​ ​Force​ ​ja​ ​Wood​ ​Force​ ​metsäalan​ ​oppimisympäristöksi

Timo Leinonen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, kesto 2 vuotta, 27 500/vuosi 55 000 euroa/2 vuotta

  1. FORESTVISIT

Riitta Aho Helsingin yliopiston koulutus ja kehittämispalvelut HY+ Oy, kesto 1 vuosi, 25 000 euroa

http://eduvisit.fi/ vastaava sivusto toteutetaan metsäalalle

  1. Naisista voimaa metsäalalle -tutkimus

Niina Mäntyniemi Maaseutuammattiin ry, kesto 8 kuukautta, 25 000 euroa

  1. Kasvinsuojelututkinto sähköisesti

Ari Nieminen Tapio Silva Oy, kesto 1.4.2018-31.10.2018, 9 000 euroa

  1. Metsäalan virtuaalikoulutuksen jalkauttaminen

Jani Holopainen Helsingin yliopisto, kesto 1 vuosi, 26 000 euroa

  1. Metsäalan sähköiset kurssi- ja tietokirjat kirjastoihin

Satu Rantala Metsäkustannus Oy, kesto 1 vuosi, 20 000 euroa + oma rahoitus 18 000 euroa

  1. Metsäalan ammatillisen koulutuksen tuottaman osaamisen ja työelämävastaavuuden laadullisen arvioinnin tulosten jalkauttaminen oppilaitoksiin

Eila Lautanen Työtehoseura, kesto 1 vuosi, 44 800 euroa

Rahoituspäätökset tulevat Metsämiesten Säätiöstä 13.3.2018. Lisätietoja hankehakemuksista: ville.manner@metsakoulutusry.fi

Metsäkoulutus ry:n hallitus kokoontuu keväällä 2018 seuraavasti

6.2.2018 klo 10.00-13.00 MTK

23.3.2018 klo 10.00-13.00 Koneyrittäjien liitto ry

25.4. 2018 klo 10.00-13.00 Metsäteollisuus ry

21.5.2018 klo 10.00-13.00 MTK

Yhdistyksen Kevätkokous 

11.6.2018 klo 12.00-14.00 MTK

Hyvää talven jatkoa!