Lausunto ammatillisen koulutuksen asetuksen muuttamisesta

Ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (673/2017) 20 §

 

Metsäkoulutus ry toteaa asetuksen muuttamisesta seuraavan

Metsäalan perustutkinnossa työntekemispaikka ja ajankohta vaihtelevat paljon. Työskentely ja oppiminen tapahtuvat metsässä monenlaisissa olosuhteissa ja vuorokauden aikana. Työelämää vastaavasti opetus järjestetään niin, että opiskelijat työskentelevät päivällä, illalla ja vaihtelevissa olosuhteissa. Oppilaitoksen kalliit koneet ja muu kalusto ovat myös tällöin tehokkaassa käytössä. Oppilaitoksissa opetetaan työelämätaitoja ja on oleellista, että jo opiskeluaikana toimitaan kuten työelämässä, työajat mukaan lukien. Näin opiskelijat ovat valmiimpia työelämään valmistumisen jälkeen ja mahdollisuudet työllistyä paranevat. Esimerkiksi metsäkoneenkuljettajakoulutuksessa opiskelevat opiskelijat työskentelevät hakkuutyömailla yleisesti maanantaiaamusta klo 7:00 alkaen perjantaihin klo 23.00 saakka. Opiskelijat käyvät tekemässä omat työvuoronsa näiden aikojen puitteissa. Metsäalan perustutkinnossa työpäivät ajoittuvat monesta muusta koulutusalasta poiketen myös iltaan ja tämä pitää ottaa huomioon asetuksen (673/2017) 20 § muutettaessa.

Metsäkoulutus ry esittää, että metsäalan perustutkintoa opiskelevilla on jatkossakin oikeus maksuttomaan ruokailuun työpäivän aikana, sisältäen aamiaisen, lounaan ja päivällisen. Esitämme, että metsäalan perustutkinnossa opiskeleville muonituspalvelu tulee järjestää jatkossakin arkena klo 7:00 ja 23:00 välisenä aikana työskenneltäessä ja opiskeltaessa. Metsäalan oppilaitokset haluavat edistää oppilaiden terveellisiä ruokailutottumuksia ja tarjota oppilaille muonituksen kyseisenä aikana. Tämä on tärkeää myös oppilaiden vanhempien näkökulmasta ja tällä varmistetaan osaltaan se, että nuoret saavat ravitsevaa ruokaa riittävästi työpäivänsä aikana. Tämä vaikuttaa myös positiivisesti opiskelijoiden jaksamiseen ja oppimiskykyyn.

Kunnioittavasti

Metsäkoulutus ry