Uusi oppikirja tukee metsävaratiedon opetusta

Uusi oppikirja tukee metsävaratiedon opetusta Miten arvioidaan metsissä kasvavan puuston määrää? Vaikka kasvava osa tiedoista kerätään kaukokartoittamalla, myös maastoon jalkautuminen on edelleen tarpeen. Metsävaratieto – Hankinta ja hyödyntäminen johdattaa metsävaratiedon hankinnan perusteisiin. Kirjauutuus on tarkoitettu etenkin ammattikorkeakoulujen metsäopetuksen tueksi.

Metsävaratiedon hankinta on kehittynyt 2000-luvulla huimasti. Metsien laserkeilaus ja kaukokartoitus dronella ovat olleet rutiinia jo jonkin aikaa. Kaukokartoituksella kerättyjen aineistojen tulkinnan tueksi tarvitaan silti yhä maastossa mitattua koealatietoa.

Metsävaratieto – Hankinta ja hyödyntäminen kertoo metsävaratiedon hankinnasta käytännönläheisesti ja selkeästi, liikaa matemaattisuutta välttäen.

”Aikaisemmat metsänmittausta ja -inventointia käsittelevät kirjat ovat yli 20 vuoden takaa. Tänä aikana metsävaratiedon hankinta on kehittynyt isoin harppauksin. Tarvittiin nykyaikaan soveltuva ja nykyisiä ja tulevia toimijoita palveleva oppikirja”, kertoo Ari Talkkari, toinen kirjan kirjottajista. Hän työskentelee yliopettajana Karelia-ammattikorkeakoulussa Joensuussa.

Oppikirjan keskeisiä sisältöjä ovat puun ja metsikkökoealan mittaaminen sekä metsäalueen inventointi.

”Mittaustaidot ovat edelleen tärkeitä metsäammattilaiselle. Siksi niitä käsitellään kirjassa melko yksityiskohtaisesti. Paikkatiedon ja kaukokartoituksen merkitys metsävaratiedon hankinnassa on kasvanut. Näistä aiheista on kuitenkin valmiita oppimateriaaleja, joten niitä käsitellään tässä kirjassa johdannonomaisesti”, Talkkari toteaa. Myös metsävaratiedon käyttö, uudet metsävaratuotteet ja tekoälyn mahdollisuudet tulevat lukijalle tutuiksi.

Kirja on tarkoitettu tukemaan ammattikorkeakoulujen metsäopetusta. Se palvelee myös toisen asteen metsäopetusta, metsäammattilaisia sekä aiheesta kiinnostuneita metsänomistajia.

Ari Talkkarilla ja toisella kirjoittajalla, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa lehtorina
työskentelevällä Heikki Lehmosella, on vuosien kokemus metsävaratiedon opettamisesta. Lehmonen on kartuttanut tietämystään myös toimimalla metsäpalveluyrittäjänä sekä maastotöissä valtakunnan metsien inventoinneissa.  

Tuotetiedot:
Ari Talkkari ja Heikki Lehmonen
Metsävaratieto – Hankinta ja hyödyntäminen nidottu, 102 sivua 17 x 24 cm ISBN 978-952-338-088-2 suositushinta 34 €

Lisätietoja, lehdistön arvostelukappaleet
sekä hintatiedustelut suuremmille tilausmäärille:

Heli Virtanen
Tuotepäällikkö
Tapio Palvelut Oy
heli.virtanen@tapio.fi
p. 040 588 2508    

Metsäkustannus on nyt Tapio. Tapio Palvelut Oy:n kustantamat Metsäkustannuksen kirjat ilmestyvät
tästä eteenpäin Tapion kustantajanimen alla. Tutustu Tapion koko kirjavalikoimaan verkossa osoitteessa Metsäkauppa.fi.