Turvallisesti metsäalalla – opiskelijan työturvallisuusopas on julkaistu

Työkirja on tarkoitettu kaikille metsäalan opiskelijoille toiselta asteelta korkeakouluasteelle tukemaan ja vahvistamaan työturvallisuusosaamista ja -opetusta. Sitä voi käyttää myös työpaikkojen työturvallisuustyössä ja työharjoittelun tukena.

Käytännönläheisen työkirjan teemoja ovat ammattilaisen asenne, työturvallisuuden johtaminen ja työhyvinvointi, lisäksi on huomioitu turvallinen työharjoittelu. Asioita havainnollistetaan tekstin, monipuolisten tehtävien ja käytännön esimerkkien ja videoiden avulla. Materiaaliin kuuluu myös kolme opetusvideota, jotka löytyvät Puuhuolto.fi/työturvallisuusopas/työturvallisuusvideot.

Työkirja avautuu linkistä: Turvallisesti metsäalalla – opiskelijan työkirja (13 Mt)

Hanketta on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi