Metsäalan mielenkiintoiset opiskelumahdollisuudet ja työtehtävät tutuiksi radiomainoskampanjalla viikoilla 8 ja 9

Metsäalan 27 toimijaa yhteistyössä Metsämiesten Säätiön kanssa toteuttavat radiokampanjan, jonka ydinviestit ovat, että metsäala tarjoaa monipuolisia opiskelu- ja työtehtäviä sekä hoitaa ja käyttää metsiä kestävästi. Metsäkoulutus ry ja metsäalan oppilaitokset jokaiselta koulutusasteelta ovat mukana kevään yhteisessä kampanjassa.

Metsäalan monipuoliset työtehtävät tarvitsevat osaajia

Uusiutuva luonnonvara ja osaavat ihmiset ovat metsäalan menestystekijät. Metsäalalla on monipuolisia tehtäviä metsän- ja luonnonhoidossa, metsänomistajien palvelussa, puunkorjuussa, puunhankinnassa, tutkimuksessa sekä paikkatiedon parissa. Osaaville tekijöille on työmahdollisuuksia kautta Suomen. Metsäteollisuus jalostaa puusta kuluttajatuotteita ihmisten arkipäivään ja tuottaa merkittävän osan vientituloista sekä ylläpitää maamme hyvinvointia.

Metsäalan toimijat tuovat yhdessä metsäasiaa esille

Radiomainonnassa ovat mukana metsäalan toisen asteen oppilaitoksia, ammattikorkeakouluja ja yliopistot sekä Finsilva, Koneyrittäjät, Laania, Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu, Metsä Group, Metsäkoulutus ry, Metsämuseo Lusto, Metsänhoitoyhdistykset, Paperiliitto, Teollisuusliitto, Tornator ja Metsämiesten Säätiö. Mainokset kuuluvat kaupallisilla radiokanavilla kautta maan viikoilla 8 ja 9. Kampanjan viestit tuovat alan monipuolisia opiskelu- ja työmahdollisuuksia esille sekä metsien käytön merkitystä näkyväksi.

Yhteistyössä toteutettavan radiokampanjan kokoaja on Metsämiesten Säätiö. Metsäkoulutus ry on metsäalan koulutuksen ja vetovoiman kehittäjä. Metsäkoulutus ry yhdistää alan oppilaitokset, opiskelijat ja työelämän.

Lisätietoja:

Metsämiesten Säätiön kehityspäällikkö Veikko Iittainen, 040 631 4771

Metsäkoulutus ry toiminnanjohtaja Ville Manner, 050 3315425