Suomalaisissa metsissä työskentelee paljon ulkomaisia kausityöntekijöitä – uusi perehdytysmateriaali edistää heidän työturvallisuuttaan ja ammattitaitoaan

Metsäalan kausityöntekijöitä tulee Suomeen runsaasti muun muassa Virosta ja Ukrainasta. Ulkomaisten työntekijöiden osuus on kasvanut viime vuosina ja tulee lisääntymään myös tulevaisuudessa. Perusasioiden opastaminen esimerkiksi työturvallisuudesta, suomalaisen metsänhoidon käytännöistä ja työelämän pelisäännöistä työntekijöiden tuntemalla kielellä on tärkeää työn laadun ja työturvallisuuden edistämiseksi. Tapio laatii metsäalan ulkomaisen työvoiman käyttöön perehdytysmateriaalin istutus- ja raivaussahatöihin yhteistyössä laajan toimijajoukon kanssa Metsämiesten säätiön rahoittamassa ja Metsäkoulutus ry:n tukemassa hankkeessa.

Opastusta metsänhoitotöihin usealla kielellä

Tapion vetämässä hankkeessa tuotetaan ytimekäs ja visuaalinen opas, joka on helppo tulostaa työntekijöiden käyttöön. Opas käännetään englannin, venäjän, ukrainan ja viron kielille. Helposti omaksuttavan materiaalin avulla työntekijälle voidaan kiteyttää tärkeimmät laatuun ja työturvallisuuteen vaikuttavat asiat työmaalla. Opasmateriaalia voidaan hyödyntää myös metsäalan ammatillisessa opetuksessa.

Laaja yhteistyöryhmä edistää käytäntöön vientiä

Hankkeen suunnitteluun osallistettiin laaja joukko metsäalan ja työelämän toimijoita. Yhteistyön tavoitteena on lisätä hankkeen vaikuttavuutta ja saada materiaali tehokkaasti ulkomaalaista työvoimaa palkkaavien yritysten käyttöön. Materiaalin kokoamisvaiheessa kuullaan eri osapuolten kokemuksia siitä, mitä asioita ulkomaalaisten työntekijöiden kannalta on erityisen tärkeää painottaa. Materiaalissa tullaan nostamaan esille esimerkiksi työturvallisuusasiota ja suomalaiseen metsänhoitoon kuuluvia luonnonhoidon periaatteita.

Hankkeen rahoittavat Metsämiesten säätiö, Metsähallitus Metsätalous Oy, Tornator Oyj ja Yksityismetsätalouden työnantajat ry. Yhteistyössä ovat lisäksi mukana Teollisuusliitto, Metsäkoulutus ry, METO – metsäalan yrittäjät ry ja Metsäteollisuus ry. Loppuvuodesta 2022 valmistuva aineisto tulee avoimesti saataville Tapion verkkosivuille.

Lue lisää aiheesta hankkeen verkkosivuilta.

Lisätietoja: Tarja Anttila Tapio, tarja.anttila@tapio.fi