KUTSU WEBINAARIIN 17.6. klo 9.00–10.30: luonnonhoidon ja jatkuvan kasvatuksen koulutuskonsepti

TTS Työtehoseura järjestää webinaarin, jossa esitellään uutta jatkuvan kasvatuksen ja luonnonhoidon koulutusmateriaalia pe 17.6. klo 9.00 – 10.30. Webinaarin pääkohderyhmä on metsäalan kouluttajat, mutta mukaan toivotetaan tervetulleiksi kaikki aiheesta kiinnostuneet. Tilaisuudessa esitellään koulutuskonseptin sisältöä sekä kerrotaan sen käytöstä ja käyttöönotosta. Lisäksi kuullaan kokemuksia koulutuksen pilotoinnista syksyltä 2021 ja syvennytään aiheeseen liittyviin metsäkonesimulaattoritehtäviin. Aikaa on varattu myös vapaalle keskustelulle.

Ilmoittautumiset: https://link.webropolsurveys.com/S/E99A66C5BE8E1F16

Lisätietoa jatkuvan kasvatuksen ja luonnonhoidon koulutusmateriaalista:

Verkkokoulutusmateriaali pitää sisällään mm. lyhyitä luettavia tekstejä, videoita, podcasteja ja 360-kuvia tehtävineen. Lähiopetusta varten on laadittu runsaasti esimerkkitehtäviä luokka- ja simulaattoritehtävineen. Materiaalin avulla voi järjestää esim. täydennyskoulutusta jo työelämässä oleville metsäkoneenkuljettajille tai hyödyntää sitä osana perustutkinnon opetusta. Vapaasti kaikkien oppilaitosten saatavilla oleva materiaali on kehitetty MonimuotohakkuuEXPERTS-hankkeessa vuonna 2020, ja edelleen pilotoitu hyvin kokemuksin metsäkoneenkuljettajilla vuonna 2021. Vuonna 2022 TTS Työtehoseurassa on käynnissä JAAKKO-hanke, jonka puitteissa jaetaan tietoa aiheesta kiinnostuneille oppilaitoksille.

Ystävällisin terveisin

Jim Antturi

Asiantuntija
jim.antturi@tts.fi l 050 3363 157TTS Työtehoseura