PUUTAVARA-AUTONKULJETTAJAN KOULUTUKSEN PILOTTI LAPPEENRANNASSA

Tiedote 18.9.2017

Pilotin tarkoitus

Luoda koulutusmalli, jolla vastataan tulevaan kasvavaan puutavara-auton kuljettajien tarpeeseen. Metsäkoneen kuljettaja- ja puutavara-autonkuljettaja koulutuksissa on paljon yhteisiä elementtejä, joita voi ja kannattaa yhdistää.

Pilotin rahoitus

ELY Etelä-Savo ja ELY Kaakkois-Suomi. Jatkossa rahoitus yhteishankintana, jossa mahdollisuus mm. yrityksen omavastuuosuus 30% ja ELY-keskuksen 70%. Oletettavasti tulevaisuuden työvoimakoulutusmallit vaativat parempaa vaikuttavuutta opiskelijoiden työllistymisessä. Käytännössä työnantajan tulee olla prosessissa mukana jo koulutuksen hakuvaiheessa.

Toteutuksen edistyminen

Puutavara-autonkuljettajan pilottikoulutus käynnistyi suunnitellusti 21.8.2017 Lappeenrannassa. Lähiopetuksen kouluttajana toimii Hannu Lamminen. Kuuden viikon mittainen lähiopetusjakso on nyt puolessavälissä. Ryhmässä on 12 opiskelijaa, joista seitsemällä on työssäoppimispaikka ja viisi vielä etsii niitä. Suuri osa opiskelijoista on erittäin motivoituneita ja työllistymismahdollisuus on hyvä. Opinnot keskeytyvät niiden opiskelijoiden osalta, jotka eivät saa hankittua työssäoppimispaikkaa lähijakson loppuun menneessä.
Opinnot etenevät koulutuksen moduulirakenteen mukaisesti sisältäen tietopuolista opetusta, mutta myös painottuen tehokkaaseen kuormaamiseen erilaiset ympäristön sekä työturvallisuuden näkökulmat huomioiden. Koska turvallinen ja tehokas työskentely edellyttää hyvää koordinaatio- ja huomio- kykyä, opiskelupäivät painottuvat harjoitteluun. Konkreettinen tekeminen on tämän kuninkuuslajin paras harjoite.

Työssäoppiminen

Neljän ja puolen kuukauden mittaiselle työssäoppimisjaksolle opiskelijat siirtyvät viikolla 40. Jakson aikana kouluttaja käy työpaikoilla ja kuljettajilla on mahdollisuus saada myös lähiopetusta kaksi päivää kuukaudessa. Tällä varmistetaan jokaisen edistyminen ja tarvittavan lisäohjauksen saaminen. Työssäoppimisen viimeisessä modulissa opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa YA AT:n osatutkinnon näyttö kahdesta tutkinnonosasta.

Työpaikkaohjaajien perehdytys

Työpaikkakouluttajien perehdytykseen panostetaan aiempia koulutusmalleja enemmän. Heille järjestetään tapaamisia sekä ryhmässä että henkilökohtaisesti opiskelijan, työpaikkakouluttajan ja kouluttajan kesken etenkin työmailla. Työssäoppimista seurataan ja tarvittavaa lisäohjausta tarjotaan yrityksen ja kuljettajan tarpeen mukaan.

Lisätietoja: Koulutuspäällikkö Reijo Sippola 044 7143 755 reijo.sippola@tts.fi

Kouluttaja Hannu Lamminen 050 5539 549 hannu.lamminen@gmail.com