Opetushallituksen Reformintuki-sivustolta tietoa ja tukea

Ajankohtaiset tiedot ammatillisen koulutuksen reformiin liittyvistä seminaareista, koulutuksista ja webinaareista kootaan Opetushallituksen Reformintuki-verkkosivuille. Sivuilta löytyy tietoa tutkintojen perusteiden uudistamisesta, lausuntopyynnöt, tukea laadunhallintaan sekä koulutuksen, näyttöjen ja arvioinnin toteuttamiseen sekä tietoa työelämätoimikunnista ja muusta työelämäyhteistyöstä. Lisäksi sivuilta löytyy tietoa opiskelijahakujen ja valintojen sekä rahoituksen ja tiedonkeruun ajankohtaisista asioista.

http://www.oph.fi/reformintuki