Metsäkoulutus ry:n kuulumiset

Metsäkoulutus Ry ja Workseed Oy ovat solmineet yhteistyösopimuksen edistääkseen metsäalan koulutusta digitalisaation keinoin ammattiopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Yhteistyön tavoitteina on edistää osaamis- ja kompetenssiperusteista arviointia ja oppimisen kehityksen seurantaa, työssäoppimis-/työharjoitteluprosessia, osaamisen jakamista ja ammatillisen koulutuksen reformin toteuttamista digitalisaation keinoin. Edellä mainittuja tavoitteita toteutetaan Workseed pilvipalvelun avulla.

Osana yhteistyötä Workseed tarjoaa Metsäkoulutus Ry:n jäsenille 20 %:n jäsenalennuksen Workseed sovelluksen kulloinkin voimassaolevista listahinnoista. Jäsenalennus koskee ainoastaan metsäalan koulutusta. Workseed tulee kertomaan 7.11. Metsäpäivien yhteydessä järjestettävässä sidosryhmäseminaarissa yhteistyöstä ja Workseed-palvelusta tarkemmin. Yhteistyön myötä Workseed Oy liittyi Metsäkoulutus ry:n kannattajajäseneksi.

Metsäkoulutus ry:n kehittämishankeideahaku

Metsäkoulutus ry:n hankeideahaku on 1.10.-31.10.2017 välisenä aikana. Vastaa alla oleviin kysymyksiin ja lähetä lomake/tiedot ville.manner@metsakoulutusry.fi. Lisätietoja voit kysyä Ville Manner 050 3315425. Marraskuun 2017 aikana Metsäkoulutus ry käsittelee hankeideat ja ilmoittaa hankeideahaun tulokset henkilökohtaisesti hakuun osallistujille. Varsinainen Metsämiesten säätiön hankehaku on 1.12.2017-31.1.2018. Lisätietoja: http://www.metsäkoulutus.fi/hankeideahaku/.

 

  1. Hankkeen nimi
  2. Hankkeen vastuullinen johtaja ja organisaatio yhteystietoineen (puhelin, sähköposti ja organisaation osoite)
  3. Hankkeen muut yhteistyökumppanit
  4. Hankkeen kuvaus ja tavoite
  5. Haettava apurahan määrä ja mahdollinen omarahoitus osuus
  6. Hankkeen kesto
  7. Hankkeen tulosten vieminen käytäntöön ja julkisuuteen

 

Metsäkoulutus ry:n strategia

Metsäkoulutus ry:n hallitus hyväksyi 30.8. Metsäkoulutus ry:n strategian vuosille 2018-22. Kesällä järjestetyllä kommenttikierroksella tuli jäsenistöltä vielä kommentteja strategiaan ja ne otettiin huomioon. Metsäkoulutus ry:n syyskokous, jossa strategia hyväksytään lopullisesti, pidetään 12.12.2017 klo 12.00 Metsäteollisuus ry:ssä. Kiitos kaikille aktiivisesta osallistumisesta strategiatyöhön. Strategian pohjalta on aloitettu ensi vuoden toimintasuunnitelman tekeminen ja valmista sen suhteen on ennen syyskokousta.

Metsäkoulutus ry:n lausunnot

Metsäkoulutus ry lausui Opetushallitukselle metsäalan perustutkinnon uusista perusteista. Uudet perusteet ovat selkeämmät ja yksinkertaisemmat kuin nykyiset. Tutkinnon ja osaamisalojen työelämälähtöisyys on uusissa perusteissa hyvä. Uudet perusteet on suunniteltu tulevan voimaan 1.8.2018

Metsäkoulutus antoi lausunnon Metsähallituksen ja metsäalan koulutuksen järjestäjien opetusmetsiin liittyvään selvitykseen ja käyttöoikeussopimuksen uudistamiseen liittyen. Korostimme lausunnossa sopimuksen ja yhteistyön tärkeyttä, pitkäkestoisuutta ja tasapuolisuutta. Mielestämme sopimuksen kattamien opetusmetsien määrä tulee olla koulutuksen kannalta tarkoituksenmukainen ja riittävä.

Suomi 100 -tempaus

Metsäkoulutus ry:n ja Maaseutuammattiin ry:n vetämässä hankkeessa Metsä puhuu uusille osaajille – Alueellisen markkinoinnin kehittäminen sovimme toteutettavaksi Suomi 100 -tempaukseksi 100 tarinaa metsäalan (laajasti käsitettynä) opiskelijoista ja nuorista ammattilaisista.

Hienoa olisi, jos kustakin oppilaitoksesta löytyisi esittäytyjiä vähintään 2 kappaletta. Useammankin voi lähettää.  Tarinoiden tulisi olla pääosin tekstiä ja kuvaa. Pyrkimys on saada myös jonkin verran videoita mukaan.

Ajatuksena on, että mahdollisuuksien mukaan nuori esittäytyisi oman harrastuksensa kautta tai sen syyn, miksi metsäala veti puoleensa! Yksi sadasta tarinasta pitää sisällään vähintään yhden kuvan ja vastaukset muutamaan kysymykseen. Lisätietoa toteutuksesta antaa: niina.mantyniemi@maaseutuammattiin.fi

Toimitattehan kuvat ja tekstit sähköpostitse: niina.mantyniemi@maaseutuammattiin.fi ja vilma.isskainen@smy.fi viimeistään 6.10! Kuvat kannattaa välittää mieluusti esim. dropboxin kautta.

Metsäkoulutus ry:n seminaari

Metsäkoulutus ry:n seminaari pidetään 9.11.2017 klo 15.30-17.30 Metsäpäivien yhteydessä Helsingin Messukeskuksessa. Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. Aiheena on Metsäkoulutus ry:n koulutuksen kehittämishankkeet. Yhteistyökumppani Workseed esittäytyy. Tervetuloa!

Metsämessut 2017

Metsäkoulutus ry on mukana Metsämessuilla ”KoulutusZonessa” yhdessä jäsenten kanssa. Yhteisellä osastolla on mukana koulutuksen järjestäjiä kaikilta koulutusasteilta. Metsämessut pidetään 10.11-12.11. Helsingin Messukeskuksessa. Messuille tulee vierailemaan viikonlopun aikana noin 4000 lukiolaista ja paljon yläkoululaisia.