Mitä tarkoittaa metsikön erirakenteisuus tai pieni kierto? – Metsien rakenne ja kehitys -sanasto on nyt julkaistu 

Metsäalan sanastotyö -hanke on julkaissut kolmannen sanaston. Metsien rakenne ja kehitys -sanasto sisältää aihealueen 159 keskeisen käsitteen tiedot. Sanasto on laadittu Suomen metsäkeskuksen, Luonnonvarakeskuksen, Helsingin yliopiston sekä maa- ja metsätalousministeriön asiantuntijoiden yhteistyönä.  

Nyt valmistunut Metsien rakenne ja kehitys -sanasto sisältää metsää ja puustoa kuvaavat keskeiset käsitteet ja määritelmät. Termit ovat sanastossa suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi. 

– Sanastoon on koottu metsän sekä metsänhoidon ydinkäsitteet. Metsäsanakirjan sanastoa täydennettiin jatkuvapeitteistä kasvatusta ja metsien luontaista kehitystä kuvaavilla käsitteillä, jotka heijastavat metsänkasvatuksen monipuolistumista. Määritelmiä harmonisoitiin myös valtakunnan metsien inventoinnin määritelmien kanssa, kertovat erikoistutkija Sauli Valkonen ja tutkimuspäällikkö ja johtava tutkija Kari T. Korhonen Luonnonvarakeskuksesta. 

Metsien rakenne ja kehitys -sanasto on julkaistu Suomen metsäkeskuksen verkkosivuilla. Sanasto julkaistaan myöhemmin myös Digi- ja väestötietoviraston Yhteentoimivuusalustalla. 

Sanasto on tarkoitettu monipuoliseen käyttöön   

Yhdenmukaisten käsitteiden käyttö helpottaa vuorovaikutusta. Käsitteiden tarkkojen määritelmien avulla voidaan varmistaa yhteentoimivuus ja keskinäinen ymmärrys erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.   

– Metsäsanasto on osoittautunut tarpeelliseksi työkaluksi monikielisten harjoittelijoiden työskentelyn ja perehdytyksen yhteydessä. Tässä yhteydessä oli sanastosta molemmille osapuolille hyötyä, kertoo metsäneuvoja Tero Kokkonen Suomen metsäkeskuksesta. 

Metsien rakenne ja kehitys –sanasto edistää omalta osaltaan metsätalouteen liittyvää julkista keskustelua, tietojärjestelmien ja tietopalveluiden kehittämistyötä sekä metsäalan koulutusta ja viestintää. 

Metsien rakenne ja kehitys -sanastoa valmisteli ydinasiantuntijaryhmä, johon kuuluivat erikoistutkija Sauli Valkonen sekä tutkimuspäällikkö ja johtava tutkija Kari T. Korhonen Luonnonvarakeskuksesta, metsäekologian dosentti Timo Kuuluvainen Helsingin yliopistosta sekä terminologi Irina Kudasheva Suomen metsäkeskuksesta. Sanastoluonnoksen kommentointiin Lausuntopalvelu.fi-sivustolla osallistui asiantuntijoita Luonnonvarakeskuksesta, Maanmittauslaitoksesta, Ilmatieteen laitoksesta, Museovirastosta, Metsähallituksesta, Suomen Luontopaneelista sekä maa- ja metsätalousministeriöstä. 

– Olemme tyytyväisiä kaikista saamistamme kommenteista, joita tuli kaiken kaikkiaan 90. Osa sanaston käsitteisiin liittyvistä kommenteista täydensi nyt julkaistun sanaston sisältöä. Ehdotukset sanaston laajentamisesta pyritään huomioimaan hankkeen jatkotyössä, sanoo Metsäalan sanastotyö -hankkeen projektipäällikkö Kai Blauberg Suomen metsäkeskuksesta.  

Sanastotyö jatkuu syksyllä   

Metsäalan sanastotyö jatkuu. Seuraavaksi valmistuu maaperää ja metsämaata käsittelevä sanasto, joka tulee kommentoitavaksi Lausuntopalvelu.fi-sivustolle myöhemmin syksyllä.  

Metsien rakenne ja kehitys -sanasto on Metsäkeskuksen verkkosivuilla.   

Lisätietoja:  

Kai Blauberg
projektipäällikkö, Metsäalan sanastotyö -hanke
Suomen metsäkeskus
p. 050 570 8405
kai.blauberg@metsakeskus.fi  

Irina Kudasheva
terminologi
Suomen metsäkeskus
p. 050 453 1436
irina.kudasheva@metsakeskus.fi