Metsäkoneenkuljettajakoulutuksen soveltuvuuskoe ei vähennä halukkuutta hakeutua ammattiopintoihin, vaan valituksi tulee alaan sitoutuneempia opiskelijoita

Kevään 2023 yhteishaussa seitsemässä metsäoppilaitoksessa pilotoituun metsäkoneenkuljettajakoulutuksen soveltuvuuskokeeseen osallistui yhteensä 660 hakijaa, joista valituksi tuli 177. Valituista hakijoista peräti 171 otti opiskelupaikan vastaan ja aloitti opinnot. Kuva 1.

Pilotointi osoitti, että soveltuvuuskoe ei vaikuttanut koulutuksen hakijamääriin, vaan opiskelupaikan vastaanottaneiden prosentuaalinen osuus valituista kasvoi kahteen edelliseen vuoteen verrattuna. Soveltuvuuskokeeseen osallistuvat hakijat vaikuttavat olevan sitoutuneempia alaan ja motivoituneempia opiskelemaan metsäkoneenkuljettajan ammattiin. Nämä alustavat tulokset kävivät ilmi Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamasta ja TTS Työtehoseuran metsäkoulutuksen tutkimuksen toteuttamasta ”Metsäkoneenkuljettajakoulutuksen soveltuvuuskokeen valmistelu ja pilotointi-hankkeesta”; tuloksia laajemmin tammikuussa 2024.

Lisätietoja: Niko Karhu, 041 731 8787, niko.karhu@tts.fi